مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمانی و علل و عوامل بنیادین شکست جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران (1332- 1320)
تحلیل گفتمانی و علل و عوامل بنیادین شکست جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران (1332- 1320)

علیرضا آقاحسینی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 1-16

چکیده
  جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران یکی از رویدادهای تاریخی مهم حیات سیاسی است که طی آن ایرانیان به صحنة سیاست آمدند تا نه تنها ریشه استعمار خارجی را برای همیشه بسوزند بلکه راه را برای عمران و آبادی کشور هموار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مکتب اعتزالِ خوارزم در روزگار خوارزمشاهیان(628-490 هـ .ق)
مکتب اعتزالِ خوارزم در روزگار خوارزمشاهیان(628-490 هـ .ق)

ابراهیم باوفای دلیوند

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 17-50

چکیده
  مکتب کلامی اعتزال یکی از شکوفاترین و پررونق‌ترین دوره‌های تاریخی خود را در سرزمین خوارزم و در روزگار خوارزمشاهیان سپری نموده است. این منطقه، نظر به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی و تعاملات تجاری با اقوام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد، تقسیمات و ساختار تشکیلاتی والی‌نشین‌ اردلان در عهد قاجار
کارکرد، تقسیمات و ساختار تشکیلاتی والی‌نشین‌ اردلان در عهد قاجار

روح الله بهرامی؛ پرستو مظفری

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 51-72

چکیده
  کردستان به عنوان یکی از ایالت های کهن ایرانی مرکز استقرار شاخه‌ای از اقوام ایرانی به نام کردها بود که اسم خود را به این ایالت دادند و بعدها در تاریخ تحولات ایران نقش مؤثری نیز ایفا کردند. کردستان در قرن‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چهارباغِ مشهد تیموری در آیینه تاریخ
چهارباغِ مشهد تیموری در آیینه تاریخ

سید هاشم حسینی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 73-88

چکیده
  موضوع این تحقیق بررسیِ توصیفات و وقایع چهارباغِ مشهد در متون تاریخی از زمان بنای آن در دوران شاهرخ تیموری تا تخریب آن در اوایل دورة قاجار است. در همین راستا ابتدا در رابطه با مفهوم و پیشینة چهارباغ مقدمه‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روابط و مناسبات خاندان عربشاهیِ خوارزم با صفویان
روابط و مناسبات خاندان عربشاهیِ خوارزم با صفویان

محسن رحمتی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 89-112

چکیده
  هم زمان با تشکیل دولت شیعی مذهبِ صفوی در آغاز قرن دهم هجری، اوزبکانِ دشت قبچاق نیزصفحات شمالی قلمرو تیموریان در ماوراءالنهر و خوارزم را تصرف کرده، در هر دو منطقه، به ترتیب دو خاندان شیبانی و عربشاهی زمام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عدالت‌خواهی از منظر دو حزب دموکرات و اعتدالیون (بررسی مرام‌نامه‌های دو حزب)
عدالت‌خواهی از منظر دو حزب دموکرات و اعتدالیون (بررسی مرام‌نامه‌های دو حزب)

مسعود غفاری؛ علی محمدزاده

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 113-132

چکیده
  طلب مساوات و برابری به عنوان ارزش‌هایی عدالت‌خواهانه از نخستین مطالبات انقلاب مشروطیت ایران بود که نظر به مبانی فکری و موقعیت اجتماعی معتقدان آن، در قالب رویکردهایی متفاوت قابل شناسایی است. این مقاله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی مضامین کتیبه‌های کاشیکاری‌ مدرسه چهارباغ اصفهان و باورهای عصر صفویه
مطالعه تطبیقی مضامین کتیبه‌های کاشیکاری‌ مدرسه چهارباغ اصفهان و باورهای عصر صفویه

قباد کیانمهر؛ بهاره تقوی نژاد

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 133-154

چکیده
  مدرسه چهارباغ اصفهان یکی از بناهای باشکوه اواخر عهد صفوی (1118- 1126 ﻫ.ق) است که در زمان شاه سلطان حسین صفوی (1105-1135 ﻫ.ق) در ضلع شرقی خیابان چهارباغ اصفهان احداث گردیده است. این مدرسه به همراه کاروانسـرا و بازارچه‌ای ...  بیشتر