داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

لینک سایت  Pobluns

رضا

شجری قاسم خیلی

r.shajari@umz.ac.ir

استادیار

 

عباس

پناهی

panahi76@yahoo.com

دانشیار

 

حیدر

امیری

historyamiri.53@gmail.com

سایر

 

سعید

محمدخانی

s_erfan_1982@yahoo.com

سایر

 

حبیب اله

سعیدی نیا

h_saeedinia@yahoo.com

دانشیار

 

ایرج

ورفی نژاد

varfinezhad@yahoo.com

استادیار

 

آرمان

فروهی

arman.forouhi@yahoo.com

سایر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2458038

زینب

علی زاده جورکویه

alizadeh_z2007@yahoo.com

سایر

 

محسن

رنجبر

ranjbar@qabas.net

دانشیار

 

عبدالمهدی

رجائی

m1350323@yahoo.com

سایر

 

سمانه

خلیلی فر

samanehkhalilifar@gmail.com

سایر

 

علی

رسولی

ali_rasooli58@yahoo.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1388851

سلمان

قاسمیان

salmangh1362@gmail.com

استادیار

 

پیمان

ابوالبشری

peiman.ab@gmail.com

استادیار

 

علی

غلامی دهقی

ali_gho_d@yahoo.com

دانشیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1688555

اکرم

ناصری

akram_naseri@yahoo.com

مربی

 

محمدرضا

عسکرانی

askarani88@yahoo.com

استادیار

 

حسن

الهیاری

hasanallahyari@gmail.com

استادیار

 

مهدی

دهقانی

mehdi.dh82@yahoo.com

استادیار

 

نصراله

پورمحمدی املشی

poor_amlashi@yahoo.com

دانشیار

 

مرتضی

نورائی

m.nouraei@ltr.ui.ac.ir

استاد

 

مهدی

میرکیایی

mehdimirkiaei@atu.ac.ir

استادیار

 

جواد

حقگو

jhaghgoo@gmail.com

استادیار

 

جعفر

نوری

nouri.jafar21@yahoo.com

استادیار

 

پرویز

حسین طلایی

parviztalaee@gmail.com

استادیار

 

فرهاد

سهامی

farhadsahami426@yahoo.com

سایر

 

علیرضا

عسکری چاوردی

askari_chaverdi@yahoo.com

دانشیار

 

محمدتقی

ایمان پور

mimanpour@hotmail.com

استاد

 

سعید

طاووسی مسرور

saeed.tavoosi@gmail.com

سایر

 

اسماعیل

حسن زاده

ihassanzadeh111@gmail.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2915228

علیرضا

ابطحی

abtahi1342@yahoo.com

استادیار

 

فرهاد

دشتکی نیا

farhad_dashtakinia@yahoo.com

استادیار

 

آمنه

ابراهیمی

amenehebrahimi94@gmail.com

استادیار

 

ناصر

صدقی

n_sedghi@tabrizu.ac.ir

دانشیار

 

اصغر

منتظرالقائم

montazer5337@yahoo.com

استاد

 

جمشید

نوروزی

njamshid1346@gmail.com

دانشیار

 

اسماعیل

سنگاری

esm_sangari@yahoo.com

دانشیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1113335

احمد

بازماندگان خمیری

poia21@gmail.com

استادیار

 

شیدا

صابری

sheida.abani@yahoo.com

سایر

 

محمدجواد

عبداللهی

mj.abddi@gmail.com

سایر

 

علی اکبر

کجباف

aliakbarkajbaf@yahoo.co.uk

استاد

 

ساسان

طهماسبی

sasantahmasbi@pnu.ac.ir

استادیار

 

یزدان

فرخی

yazdanfarrokhi@gmail.com

دانشیار

 

محمد

عباسی

mohamad.abbasi1363@gmail.com

سایر

 

محسن

رحمتی

rahmati.mo@lu.ac.ir

استاد

 

محمدعلی

چلونگر

m.chelongar@yahoo.com

استاد

 

محمدامیر

احمدزاده

ahmadzadeamir20@yahoo.com

استادیار

 

بهاره

تقوی نژاد

b.taghavinejad@gmail.com

استادیار

 

مظفر

شاهدی

mozaffarshahedi@gmail.com

سایر

 

شهناز

حجتی نجف ابادی

hojati.sh@gmail.com

استادیار

 

غلامحسن

حسین زاده شانه چی

shanechi_1385@yahoo.com

استادیار

 

محمودرضا

قاسمی

reza626@gmail.com

استادیار

 

محمد

جوهرچی

mjoharchi@gmail.com

سایر

 

محمودرضا

اسفندیار

mresfandiar@gmail.com

دانشیار

 

بهزاد

اصغری اناری

asghari63@gmail.com

   

ولی الله

کاووسی

kavusi.v@gmail.com

استادیار

 

فیروز

آزادی

azadif196@gmail.com

سایر

 

مجتبی

سلطنی احمدی

soltanim87@gmail.com

استادیار

 

حمیدرضا

پاشازانوس

pasha.hamidreza@gmail.com

استادیار

 

الهام

امینی کاشانی

e3m.amini@gmail.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1392957

حامد

قرائتی

gharaati_1359@yahoo.com

   

جعفر

آقازاده

j.agazadeh@gmail.com

دانشیار

 

محمود

صادقی علوی

alavi0361@gmail.com

استادیار

 

بدرالسادات

علی زاده مقدم

baliz_moghadam@yahoo.com

استادیار

 

انسیه

باقری

baqeri_ensiye@yahoo.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3181232

ابراهیم

موسی پور بشلی

eifsocialhistory@gmail.com

استادیار

 

زینب

فضلی

zeinabfazli@gmail.com

استادیار

 

لیلا

نجفیان رضوی

najafian@um.ac.ir

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1095712

ناصر

جدیدی

jadidi_naser@yahoo.com

استادیار

 

فرشید

نادری

farshid.naderi@yahoo.com

استادیار

 

مصطفی

صادقی

sadeqi48@yahoo.com

دانشیار

 

سید علیرضا

واسعی

vaseiali@yahoo.com

دانشیار

 

جواد

موسوی

javad_shirazu@yahoo.com

استادیار

 

بهزاد

معینی سام

behzadms44@gmail.com

استادیار

 

طاهر

بابایی

taherbabaei@gmail.com

سایر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/713729

احمد

فضلی نژاد

fazlinejad@shirazu.ac.ir

دانشیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215655

علی اکبر

عباسی

aa_abbasi_z@yahoo.com

استادیار

 

رضا

دشتی

dashti.r2012@yahoo.com

استادیار

 

علی اکبر

جعفری

a.jafari2348@yahoo.com

دانشیار

 

امیر

آهنگران

amir.ahangaran@yahoo.com

استادیار

 

علی رضا

روحی

dr.rohy@gmail.com

استادیار

 

سید محمدهادی

گرامی

m.h.gerami@hotmail.com

استادیار

 

شهرام

غلامی

shahramgholami1975@gmail.com

استادیار

 

محمدعلی

رنجبر

ranjbar@shirazu.ac.ir

دانشیار

 

یونس

کرامتی

ykaramati@ut.ac.ir

استادیار

 

یونس

فرهمند

noorfarahmand@yahoo.com

دانشیار

 

نزهت

احمدی

nozhat.ahmadi@gmail.com

دانشیار

 

غلامعلی

پاشازاده

gh_pashazadeh@yahoo.com

دانشیار

 

حمیدرضا

پیغمبری

peighambarih@pgu.ac.ir

استادیار

 

مریم

شیپری

maryam_shpr@yahoo.com

استادیار

 

محمدحسن

بهنام فر

mohamadbehnamfar@yahoo.com

استادیار

 

علی محمد

طرفداری

tarafdary@yahoo.com

استادیار

 

زهیر

صیامیان گرجی

zohairsiamian@yahoo.com

استادیار

 

شهلا

بختیاری

dr_shba@yahoo.com

دانشیار

 

رضا

بیگدلو

bigdelor@gmail.com

استادیار

 

زاگرس

زند

zagros.zand@gmail.com

سایر

 

حیات

مرادی

hayat1977m@yahoo.com

مربی

 

نجم الدین

گیلانی

ngilani58@gmail.com

استادیار

 

عبدالکریم

مشایخی

bonyadbushehr@gmail.com

استادیار

 

سیدمحمود

سادات بیدگلی

m.sadat@yahoo.com

استادیار

 

سلیمان

حیدری

soleymanheidari@yahoo.com

دانشیار

 

جهانبخش

ثواقب

jahan_savagheb@yahoo.com

استاد

 

محسن

معصومی

mohsen1238@gmail.com

دانشیار

 

عبدالودود

سپاهی

sepahi.a.v@gmail.com

استادیار

 

حسین

مسجدی

masjedi.hosein@yahoo.com

استادیار

 

سیدمسعود

سیدبنکدار

masoudbonakdar@yahoo.com

استادیار

 

توران

طولابی

tooran.toolabi@yahoo.com

استادیار

 

ابوالحسن

فیاض انوش

amir.anush2016@gmail.com

دانشیار

 

فرج الله

احمدی

farahmadi1362@gmail.com

دانشیار

 

سید حسن

شجاعی دیوکلائی

h.shojaee@umz.ac.ir

استادیار

 

عباس

قدیمی قیداری

ghadimi.history@gmail.com

دانشیار

 

جواد

علیپور

javadalipoor.s@gmail.com

سایر

 

سیداحمد

عقیلی

seyedahmad.aghili@yahoo.com

دانشیار

 

سهیلا

ترابی فارسانی

tfarsani@yahoo.com

دانشیار

 

زهرا

روح الهی امیری

z.rooholahiamiri@yahoo.com

استادیار

 

ولی

دین پرست

vali_dinparast@yahoo.com

استادیار

 

بهزاد

کریمی

bhzkarimi@gmail.com

استادیار

 

سیاوش

یاری

siavash839@gmail.com

استادیار

 

مریم

سعیدیان جزی

msaeedyan@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

 

عباس

سرافرازی

absarafrazi@yahoo.com

دانشیار

 

حمید

حاجیان پور

hhajianpour@yahoo.com

دانشیار

 

حسین

عزیزی

hosn.azizi@gmail.com

استادیار

 

مهران

اسماعیلی

mehran.es.k@gmail.com

استادیار

 

رسول

عربخانی

rasoularabkhani@yahoo.com

استادیار

 

زهرا

حامدی

z_hamedi2003@yahoo.com

استادیار

 

محمد

پیری

m.piri@lihu.usb.ac.ir

دانشیار

 

علیرضا

ملائی توانی

mollaiynet@yahoo.com

دانشیار

 

میکائیل

وحیدی راد

m_vahidi@hotmail.com

استادیار

 

کیومرث

علی زاده

qmars_alizadeh@hotmail.com

سایر

 

محمدرضا

بارانی

mrb1385@gmail.com

استادیار

 

محمد

خداوردی تاج آبادی

khodaverdi1358@gmail.com

استادیار

 

شیرزاد

خزائی

shirzad.khazaei@yahoo.com

استادیار

 

لیلا

خان احمدی

ahmadyleila87@yahoo.com

استادیار

 

محسن

بهرام نژاد

bahramnejad1345@yahoo.com

دانشیار

 

احسان

افکنده

ehsan.afkande@gmail.com

استادیار

 

امیرحسین

حاتمی

hatami@hum.ikiu.ac.ir

دانشیار

 

حمید رضا

مطهری

motahari50@gmail.com

استادیار

 

رضا

صحت منش

rsm.hist@gmail.com

دانشیار

 

علی اکبر

تشکری

atashakory@yahoo.com

استادیار

 

آرمیندخت

امین

amin228@ymail.com

سایر

 

جمشید

روستا

jamshidroosta@uk.ac.ir

دانشیار

 

محسن

مرسلپور

morsalpour@lihu.usb.ac.ir

دانشیار

 

آفرین

توکلی

atavakoli@yazd.ac.ir

استادیار

 

سید علاالدین

شاهرخی

shahrokhi41@gmail.com

دانشیار

 

مطلب

مطلبی

motalebmotalebi@yahoo.com

سایر

 

امیربهرام

عرب احمدی

arabahmadi@ut.ac.ir

استادیار

 

علیرضا

سلیمان زاده

soleymanzadeh70@gmail.com

استادیار

 

اسماعیل

مطلوب‌کاری

esmaeil.matloub@alumni.ut.ac.ir

سایر

 

ابوالفضل

حسن آبادی

ahassanabady1@yahoo.com

سایر

 

روح الله

بهرامی

dr.bahrami2009@gmail.com

دانشیار

 

الهام

ملک زاده

malekzadeh.elham092@gmail.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1893749

علی

علی بابایی درمنی

ababaee@ut.ac.ir

سایر

 

علیرضا

آقاحسینی

alirezaaghahosseini@gmail.com

استادیار

 

مسعود

بیات

masbayat@gmail.com

دانشیار

 

محمدجعفر

اشکواری

ashkevari@znu.ac.ir

استادیار

 

سیده لیلا

تقوی سنگدهی

sangdehi@yahoo.com

استادیار

 

سید ناصر

موسوی

snmusavi962@gmail.com

سایر