داوران سال 1398

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی سمت / سازمان
علی علی بابایی درمنی ababaee@ut.ac.ir سایر دانشگاه تهران
کیومرث عظیمی k.azimi54@gmail.com استادیار کرمانشاه، شهرستان جوانرود، بیرستان طالقانی
کیومرث علی زاده qmars_alizadeh@hotmail.com استادیار پژوهشگر میهمان- دانشگاه آزاد برلین
محسن رحمتی rahmati.mo@lu.ac.ir استاد گروه تاریخ- دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه لرستان
عبدالکاظم مجتبی زاده akmojtabazadeh@yahoo.com استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
سیدمحمود سادات بیدگلی m.sadat@yahoo.com استادیار استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
محمد شورمیج shoormeij9@yahoo.com استادیار استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
حسن زندیه zandiyehh@yahoo.com استادیار دانشگاه تهران دانشکده ادبیات گروه تاریخ
بهزاد معینی سام behzadms44@gmail.com استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
عباس زارعی مهرورز amehrvarz@gmail.com استادیار علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم اجتماعی، بوعلی سینا، همدان، ایران
آرمان فروهی arman.forouhi@yahoo.com سایر گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
فاطمه جان احمدی janahmad2004@yahoo.com دانشیار هیات علمی
یونس فرهمند noorfarahmand@yahoo.com دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
اصغر منتظرالقائم montazer5337@yahoo.com استاد دانشگاه اصفهان
فرهاد دشتکی نیا farhad_dashtakinia@yahoo.com استادیار هیئت علمی
الهام ملک زاده malekzadeh.elham092@gmail.com استادیار هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرتضی دهقان نژاد mdehqannejad@yahoo.com استاد استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی اکبر جعفری a.jafari2348@yahoo.com دانشیار دانشگاه اصفهان.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی.گروه تاریخ
محمدباقر خزائیلی m.khazaili@yahoo.com سایر دکترای تاریخ و مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
پرویز حسین طلایی parviztalaee@gmail.com استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ گروه تاریخ
محمدعلی چلونگر m.chelongar@yahoo.com استاد استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی غلامی دهقی ali_gho_d@yahoo.com دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نزهت احمدی nozhat.ahmadi@gmail.com دانشیار دانشگاه اصفهان
مریم عابدینی مغانکی m.abedini75@gmail.com استادیار استاد مدعو گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
محمود مهمان نواز mahmoud.mehmannavaz@yahoo.com استادیار صفویه، قاجار و تاریخ محلی ایلام
سعید طاووسی مسرور saeed.tavoosi@gmail.com سایر تاریخ تشیع-مباحثات کلامی-رجالی
فرشید نادری farshid.naderi@yahoo.com استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد جعفر چمنکار southstar_boy@yahoo.com دانشیار ارومیه دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ
عبدالودود سپاهی sepahi.a.v@gmail.com استادیار گروه تاریخ دانشگاه ولایت ایرانشهر/قاجار و پهلوی و تاریخ محلی سیستان
محمدتقی مشکوریان mashkouriyan@gmail.com استادیار دانشگاه شیراز
ولی الله کاووسی kavusi.v@gmail.com استادیار دائره المعارف بزرگ اسلامی
محسن بهرام نژاد bahramnejad1345@yahoo.com دانشیار هیئت علمی
حبیب زمانی محجوب zamani1358@gmail.com استادیار مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
پریسا قربان نژاد gorbannejad@gmail.com دانشیار تهران- دانشگاه الزهرا دانشکده الهیات- گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
ساسان طهماسبی sasantahmasbi@pnu.ac.ir استادیار دانشگاه
بهزاد کریمی bhzkarimi@gmail.com استادیار گروه ایران شناسی دانشگاه میبد/ تاریخ صفویه
مهدی صلاح mehdisalah2011@yahoo.com دانشیار عضو هیات علمی گروه تاریخ وهمکار علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه سبستان وبلوچستان
مصطفی پیرمرادیان mostafapirmoradian@yahoo.com دانشیار دانشگاه اصفهان
عباس کشاورز شکری abbaskeshavarz1@yahoo.com دانشیار دانشگاه شاهد
سیداحمد عقیلی seyedahmad.aghili@yahoo.com دانشیار دانشیار وعضوهیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان وبلوچستان
فیض الله بوشاسب گوشه f.boushasb@yahoo.com استادیار عضو هیات علمی
رضا بیگدلو bigdelor@gmail.com استادیار گروه پژوهشی جغرافیای سیاسی، پژوهشکده جغرافیای انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران.
ایرج ورفی نژاد varfinezhad@yahoo.com استادیار استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
فرهاد پوریانژاد f.pouria@gmail.com استادیار گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
محمدجواد عبداللهی mj.abddi@gmail.com سایر تاریخ معاصر/فلسفه تاریخ
یعقوب خزائی y.khazaei@yahoo.com استادیار استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
سهیلا ترابی فارسانی tfarsani@yahoo.com دانشیار 'گروه تاریخ، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران.
داود قاسم‌پور dghasempoor@yahoo.com مربی پژوهشگر سازمان تبلیغات اسلامی/
شیرزاد خزائی shirzad.khazaei@yahoo.com استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند/ مشروطیت و سلجوقیان
مجتبی خلیفه khalife_m@yahoo.com استادیار دانشگاه بیرجند
شیدا صابری sheida.abani@yahoo.com سایر گروه تاریخ
محمد عباسی mohamad.abbasi1363@gmail.com سایر دانشنامه جهان اسلام/هند و شرق شناسی
محمدحسین رفیعی rafiee.hossein.m@alumni.ut.ac.ir استادیار دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام از دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
سجاد حسینی s.hoseini@uma.ac.ir دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی محمد طرفداری tarafdary@yahoo.com استادیار عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
شهناز حجتی نجف ابادی hojati.sh@gmail.com استادیار گروه ایرانشناسی و تاریخ، دانشکده ایرانشناسی و علوم انسانی،دانشگاه میبد، میبد، ایران
سعید سلیمانی saeedsoly1346@gmail.com سایر پژوهشگر تاریخ سکه
محمدعلی رنجبر ranjbar@shirazu.ac.ir دانشیار شیراز - میدان ارم - پردیس ارم دانشگاه شیراز- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- بخش تاریخ
مهدی دهقانی mehdi.dh82@yahoo.com استادیار دانشگاه جیرفت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
اکرم ناصری akram_naseri@yahoo.com مربی استان خراسان جنوبی-بیرجند-خیابان مدرس 37 پلاک 26
مرتضی نورائی m.nouraei@ltr.ui.ac.ir استاد دانشگاه اصفهان، ایران
علیرضا ملائی توانی mollaiynet@yahoo.com دانشیار عضو هیات علمی گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران. ایران
سهم الدین خزائی sahmedin.kh@gmail.com استادیار استادیار تاریخ ایران باستان دانشگاه لرستان
طاهر بابایی taherbabaei@gmail.com سایر تاریخ عثمانی
جمشید روستا jamshidroosta@uk.ac.ir دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
نظام علی دهنوی nezamdehnavi@yahoo.com استادیار استادیار تاریخ، دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
جعفر آقازاده j.agazadeh@gmail.com دانشیار اردبیل. خیابان دانشگاه. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
جهانبخش ثواقب jahan_savagheb@yahoo.com استاد استاد تاریخ، دانشگاه لرستان، ایران
محمود صادقی علوی alavi0361@gmail.com استادیار گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
هدیه تقوی hedyetaghavi@yahoo.com استادیار دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه تاریخ
علی اکبر عباسی aa_abbasi_z@yahoo.com استادیار اصفهان کوی اساتید دانشگاه اصفهان فجر 2 پلاک 317
محمدرضا عسکرانی askarani88@yahoo.com استادیار استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
مریم شیپری maryam_shpr@yahoo.com استادیار تاریخ ، دانشگده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، ایران
محسن مرسلپور morsalpour@lihu.usb.ac.ir دانشیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
ابوطالب سلطانیان a-soltanian@guilan.ac.ir استادیار گروه ایرانشناسی- دانشکده ادبیات- دانشگاه گیلان
 رشت- ایران
مسلم سلیمانی یان m_soleimanian@yahoo.com استادیار استادیارگروه تاریخ،دانشکده ادبیات،دانشگاه ایلام،ایلام، ایران
جعفر نوری nouri.jafar21@yahoo.com استادیار اصفهان - سه راه ملک شهر خیابان کاوه - بعد از پمپ بنزین -کوی استقلال
پیمان ابوالبشری peiman.ab@gmail.com سایر تاریخ
سمانه خلیلی فر samanehkhalilifar@gmail.com سایر تاریخ صفویه/جغرافیای تاریخی
رضا دهقانی rdehgani@tabrizu.ac.ir دانشیار دانشگاه تبریز
عبدالله متولی a.motevaly@gmail.com دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
آمنه ابراهیمی amenehebrahimi94@gmail.com استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبایی-تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران اسلامی بر اساس داستانهای عامیانه است با محوریت نقش زن.
رضا معینی رودبالی moeini.reza.60@gmail.com استادیار استادیار و عضو هیأت علمی گروه آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان/ تاریخ قاجار و پهلوی-سازمان ها
فرج الله احمدی farahmadi1362@gmail.com دانشیار دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تاریخ
علی احمد الیاسی aliahmadelyasi@yahoo.com سایر رئیس گروه تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه
عباس سرافرازی absarafrazi@yahoo.com دانشیار دانشگاه فردوسی دانشکده ادبیات
زاگرس زند zagros.zand@gmail.com سایر گروه تاریخ، دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حمیدرضا پاشازانوس pasha.hamidreza@gmail.com استادیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
احمد فضلی نژاد fazlinejad@shirazu.ac.ir دانشیار شیراز.میدان ارم. دانشگاه شیراز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. بخش تاریخ. دکتر احمد فضلی نژاد
ابوالحسن فیاض انوش amir.anush2016@gmail.com دانشیار دانشگاه اصفهان
محمدتقی ایمان پور mimanpour@hotmail.com استاد کروه تاریخ؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛
نجم الدین گیلانی ngilani58@gmail.com استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمدرضا ابویی مهریزی abuimehrizi@yahoo.com استادیار استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه اهل بیت
علی اکبر تشکری atashakory@yahoo.com استادیار دانشگاه یزد
عادل شعبانی مقدم adelshabani@ymail.com سایر گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
امیر آهنگران amir.ahangaran@yahoo.com استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
مطلب مطلبی motalebmotalebi@yahoo.com سایر سازمان اسناد و کتابخانه ملی – پژوهشکده اسناد – گروه تحقیقات تاریخ معاصر
علی الله جانی allahjani@gmail.com سایر کارشناس اسناد در مرکز اسناد و موزه وزارت نفت، تهران، ایران
محمدرضا بارانی mrb1385@gmail.com استادیار تهران ده ونک دانشگاه الزهرا گروه تاریخ
نورالدین نعمتی nemati453@yahoo.com دانشیار گروه تاریخ- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه تهران- تهران- ایران.
مهدی میرکیایی mehdimirkiaei@atu.ac.ir استادیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و زبان های خارجی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
رضا شجری قاسم خیلی r.shajari@umz.ac.ir استادیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
غلامعلی پاشازاده gh_pashazadeh@yahoo.com استادیار تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه تاریخ
غفار پوربختیار porbakhtiarghafar@yahoo.com استادیار استادیار تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شهرام غلامی shahramgholami1975@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه لرستان-تاریخ اقتصادی، کردشناسی
نفیسه واعظ شهرستانی vaezsh85@yahoo.com استادیار استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا/از عصر ناصری تا پایان پهلوی دوم- ایلات و مدرن سازی
جواد حقگو jhaghgoo@gmail.com استادیار استادیار دانشکده اندیشه و معارف اسلامی دانشگاه تهران/گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی
عبدالرفیع رحیمی aghabeigom@yahoo.com استادیار عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی رسولی ali_rasooli58@yahoo.com استادیار بوشهر- بهمنی- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تاریخ
حسن الهیاری hasanallahyari@gmail.com استادیار بوشهر . خ دانشگاه . دانشگاه خلیج فارس. دانشکده ادبیات و علوم انسانی . گروه تاریخ
یاسر قزوینی حائری y.qazvini@ut.ac.ir استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
جاسم ریحانی teacher196801@live.com استادیار دبیر- مدرس دانشگاه
سجاد دادفر sajaddadfar@yahoo.com استادیار گروه تاریخ دانشگاه رازی کرمانشاه/تاریخ عراق معاصر
رضا رضالو r_rezaloo@uma.ac.ir دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم موسی پور بشلی eifsocialhistory@gmail.com استادیار گروه تاریخ اجتماعی دانشنامه جهان اسلام/تاریخ اجتماعی و
تاریخ فرهنگیِ ایران و اسلام
رضا کردی rezakordi275@chmail.ir استادیار استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی زرند/تاریخ شمال افریقا
علی رضائیان alirza1382@yahoo.com استادیار ایران-یاسوج-دانشگاه یاسوج-دانشکده ادبیات وعلوم انسانی-گروه تاریخ
مصطفی مجد majd.mostafa@gmail.com استادیار عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی
حمید اسدپور asadpour22@gmail.com استادیار گروه تاریخ/دانشکده ادبیات/دانشگاه خلیج فارس
شکرالله خاکرند khakrand66@yahoo.com دانشیار شیراز- فلکه ارم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز - بخش تاریخ
حسین مسجدی masjedi.hosein@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
منصور داداش نژاد mdadashnejad@noornet.net دانشیار  
محمد حسن رازنهان hasan_raznahan@yahoo.com دانشیار دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی،ایران،تهران
لیلا نجفیان رضوی najafian@um.ac.ir استادیار استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد- تاریخ اسلام و تشیع تا قرن 5 هجری
زهره دهقان پور dehghanpour@meybod.ac.ir استادیار گروه ایرانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
شهلا بختیاری dr_shba@yahoo.com دانشیار تهران - ونک- میدان شیخ بهایی- دانشگاه الزهزا- دانشکده ادبیات - گروه تاریخ
لیلا خان احمدی ahmadyleila87@yahoo.com استادیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
عبدالواحد قادری vahedqaderi@yahoo.com سایر پژوهشگر
یزدان فرخی yazdanfarrokhi@gmail.com   دانشگاه پیام نور
فاطمه جعفرنیا dr.jafarniya@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور
سید حسن قریشی کربن shquorishi@gmail.com استادیار عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قم
سلمان قاسمیان salmangh1362@gmail.com استادیار هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
اعظم ریاحی azamriahi@gmail.com سایر پژوهشگاه علوم انسانی/تاریخ دوره پهلوی اول
میکائیل وحیدی راد m_vahidi@hotmail.com استادیار عضو هیت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی
و مدیر داخلی مجله تاریخ ایران
بهزاد اصغری اناری asghari63@gmail.com   تهران بزرگراه کردستان خ 64 پژوهشگاه علوم انسانی
علیرضا ابطحی abtahi1342@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فاطمه جهان پور fjahanpour@gmail.com مربی دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل سنگاری esm_sangari@yahoo.com استادیار گروه تاریخ و ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی جعفری dajivand@gmail.com استادیار مدرس دانشگاه