آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 351
تعداد پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش 247

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 34
تعداد مشاهده مقاله 14936
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5153
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
درصد پذیرش 13 %