تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 376
تعداد نویسندگان 457
تعداد مشاهده مقاله 582,369
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 243,443
نسبت مشاهده بر مقاله 1548.85
نسبت دریافت فایل بر مقاله 647.45
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,685
تعداد مقالات رد شده 1,908
درصد عدم پذیرش 71
تعداد مقالات پذیرفته شده 426
درصد پذیرش 16
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 312

لطفا پیش از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. 

 

بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، نویسنده مسؤول مقاله باید یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی باشد. از اینرو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد. 

نکته: دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد: 1- دانشجو 2-استاد راهنما (نویسنده مسئول) و 3- استاد مشاور

برای ارسال مقاله به نشریه، نویسندگان بیشتر از سه نفر نباشند. در صورت ارسال، مقاله وارد چرخه داوری نخواهد شد.

سامانه نشریات دانشگاه اصفهان جهت آسان نمودن پیگیری فرایند ارزیابی مقاله توسط دانشجویان محترم، این امکان را فراهم ساخته است که نویسندگان همکار (نویسندگان غیر از نویسنده مسؤول)  بتواند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. با این شرط که نویسنده مسوول را استاد مربوطه معرفی کنند. نویسنده همکار می تواند از کاربری شخصی هزینه بررسی و انتشار مقاله را نیز پرداخت نماید. همچنین نویسنده همکار تا مراحل پایانی و انتشار مقاله وضعیت مقاله را از طریق کاربری شخصی خود مشاهده می نماید. همچنین تمامی مکاتبات نشریه نیز به اطلاع همه گروه نویسندگان خواهد رسید. قابل ذکر است مراحل ارسال نسخه بازنگری شده و تایید نسخه نهایی قبل از چاپ مقاله صرفا از طریق کاربری نویسنده مسؤول امکان پذیر است.

 

توجه: چکیده مبسوط انگلیسی (به همراه چکیده مبسوط فارسی) حداکثر 10 روز پس از دریافت نامه در این خصوص، توسط نویسنده ارسال شود.

 

 

 


 

 • نوع اعتبار                         علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                     فصلنامه
 • نوع داوری                         دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری             6 ماه
 • رتبه در وزارت علوم              ب
 • ضریب تاثیر در ISC             ا 0.073
 • درصد پذیرش                    
 • زبان نشریه                       فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                        الکترونیکی
 • نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی          دارد
 • هزینه بررسی و انتشار         دارد

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.