اصول اخلاقی انتشار مقاله

نکات اخلاق پژوهش (و نشر مقاله) 

اصول اخلاقی انتشار مقاله در مجلۀ "پژوهش های تاریخی" دانشگاه اصفهان

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر. 

سیاست‌های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر  (Cope)و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، و نشریات دانشگاه اصفهان به آنها متعهد هستند. همچنین اداره انتشارات دانشگاه اصفهان بر تمامی مقالات منتشره نشریات این دانشگاه نظارت داده و همگی آنها به رعایت اصول اخلاقی کمیته نشر بین المللی و سیاست های مورد نظر دانشگاه در این خصوص هستند. 

مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند. 

 http://publicationethics.org 

مشروح اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر در آدرس روبرو در دسترس است: http://publicationethics.org 

وظایف و مسئولیت‌های ناشر، سردبیر، دبیران علمی ، داوران، مؤلفان ونویسندگان 

وظایف و مسئولیت‌های ناشر 

این نشریه متعهد است که تصمیمات اتخاذ شده در مورد مقاله‌های ارسال شده فقط براساس قضاوت­های تخصصی و حرفه­ای بوده و از علایق شخصی به دور است. 

1- این نشریه متعهد به حفظ صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی است. 

2- این نشریه رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه، و داوران را مورد کنترل قرار می­دهد. 

3- این نشریه دائما در حال بررسى مقالات از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی است. 

4- این نشریه در مواقع نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری های لازم را انجام خواهد داد. 

5- این نشریه در صورت اثبات هر سوء رفتار با آن برخورد خواهد کرد. 

وظایف و مسئولیت­های سردبیر و دبیران علمی 

1- دبیران علمی این نشریه باید فایل مقاله‌های ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند. 

2- سردبیر، دبیران علمی و داوران تصمیمات موردنظر در خصوص انتشار یا عدم انتشار یک مقاله را اتخاذ می‌کنند. 

3- دبیران علمی این نشریه باید اصل بی‌نامی داوران را حفظ کنند. 

4- دبیران علمی این نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.    

5- دبیران علمی این نشریه ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان خود هستند. 

دبیران علمی این نشریه سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری­های احتمالی را شناسایی مى‌کنند و در موارد نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس‌گیری­ها و عذرخواهی­ها را  ارائه مى‌دهند. 

دبیران علمی این نشریه باید ذهن خود را فقط بر روی محتوای عقلانی متمرکز و محدود کنند. 

دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات مقاله‌ها را برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده مسئول و داوران فاش کنند. 

فایل مقاله‌های منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. 

وظایف و مسئولیت­های داوران 

داوران این نشریه می­بایست با دبیران علمی برای تصمیم­گیری در خصوص انتشار مقاله‌های ارسال شده همکاری کنند. 

داوران این نشریه باید در محرمانه نگه داشتن فایل مقاله‌های ارسال شده تلاش کنند. 

داوران باید نظرات خود را به دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله، در زمان لازم ارائه دهند.

داوران گرامى ملزم به رعایت محرمانه نگه داشتن فایل مقاله‌های ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی هستند. گویا این مورد تکرارى است 

نظرات داوران در خصوص مقاله‌های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد. 

داوران نباید مقاله‌هایی را که در آنها تعارض علایق با یکی از مؤلفان، شرکت­ها، یا مؤسسات دارند، داوری کنند! 

داوران باید تعارضات منافع را افشا کنند. 

وظایف و مسئولیت‌هایمؤلفان 

مقاله ارسالى نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی یا پایان نامه) چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند. 

1- نویسنده مسئول باید از رضایت دیگر مؤلفان شریک مطمئن شود.

یکی دیگر از مسئولیت­های مؤلفان، حصول اطمینان و کسب اجازۀ مؤسسه­ای است که مقاله ارسال شده مربوط به آن است. 

یکی از شرایط ارسال مقاله این است که مؤلفان اجازۀ ویرایش آنرا برای خوانایی بیشتر بدهند. 

از مؤلفان انتظار می­رود تا حامی مالی خود را برای اجرا و آماده سازی روند تحقیق به طور خلاصه بیان کنند. 

فرم تعهد اخلاقی باید  توسط مؤلفان امضا شود. 

در نشریه‌های دسترسی آزاد، مؤلفان حق مالکیت مقالۀ خود را دارند اما در کنار آن به عموم افراد اجازۀ دانلود، چاپ، و توزیع آن را نیز مى‌دهند. 

همۀ مؤلفان یک مقاله باید بر سر اینکه نویسنده مسئول، فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال مقاله بر عهده گیرد، توافق کنند. 

هنگامی­که مؤلف یا مؤلفین مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، می‌بایست سریعا دبیر علمی نشریه را برای تصحیح آن مطلع کنند. 

از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب می­شود، همۀ مؤلفان می‌بایست بدانند که مقاله‌های ارسال شده به این نشریه ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بررسى شود. 

همۀ مؤلفان می‌بایست فرآیند ارسال مقاله را در این نشریه مطالعه کنند. 

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان 

سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده­های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می­شود. تمامی مقاله‌های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می­گیرند. 

داده‌سازی و تحریف: داده‌سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه­ای را انجام نداده اما داده و نتیجه­گیری ارائه می­دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می­دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده­ها و نتایج آن را تغییر می­دهد. 

ارسال همزمان: هنگامی است که یک مقاله به دو نشریه ارسال می­شود. 

ارسال دونسخه­ای (المثنی): هنگامی رخ می­دهد که دو یا چند مقاله فرضیات، داده­ها، و نتایج یکسان دارند. 

ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آنهاست. 

سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همۀ مؤلفان یاد شده در مقاله می­بایست در انجام آن سهیم باشند. 

دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر می­شود، در حالی که در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است.