راهنمای نویسندگان

 پیش از ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

فایل تعارض منافع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

فایل تعهد نامه را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

فرم واگذاری حق انتشار مقاله

آموزش لینک منابع درون متنی به منابع پایانی

 

نکته: برای ارسال مقاله به نشریه، نویسندگان بیشتر از سه نفر نباشند. در صورت ارسال، مقاله وارد چرخه داوری نخواهد شد.

1-  بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود. مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد. نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

2- در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

نکته: دانشــجویان دکتری دقت نــمایند، جــهت چــاپ مـقاله مســتخرج از پــایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن اســتاد مشــاور، اســامی نویسنــدگان می‌بایــست به تــرتیب زیر باشد:

1- دانــــــشجو

2- استاد راهنما (نویسنده مسئول) و 3- استاد مشاور

3- در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

4- اسامی نویسندگان در فایل ارسالی مقاله درج نشود.

5- در سامانه نشریه ، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقا به شکل زیر وارد شود.

گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

Department, Faculty, University (Institution), City, Country

6- فرم تعهد نویسندگان به صورت پرسش های چک لیست  در قسمت نامه به سردبیر و چک لیست از نویسندگان گرفته می شود لطفا با دقت مطالعه و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

7- تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد.

8- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

 الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

 9- مقالات به صورت کاملا الکترونیکی دریافت می‌گردد. برای ارسال مقالات در سامانه ثبت نام و مقاله ارسال شود.

 10- در هنگام ارسال مقاله لازم است چهار فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

 فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

فایل تعارض منافع: فرم تعارض منافع را از لینک بالای صفحه دانلود کنید.

فایل تعهد نویسندگان: فایل تعهد نامه را لینک بالای صفحه دانلود کنید.

فرم واگذاری حق انتشار مقاله: فرم واگذاری حق انتشار را از لینک بالای صفحه دانلود کنید.

(در مرحله ایی که نیاز به پرداخت هزینه باشد، ایمیل آن برای تمامی نویسندگان ارسال می شود.)

هزینه: هزینه داوری اولیه 1/200/000 ریال و هزینه پذیرش نهایی 2/700/000 ریال می باشد.

نکته: نویسندگانی که از تاریخ ارسال مقاله  تا یک سال قبل، تعداد 5 مقاله برای نشریه داوری کرده اند، هزینه مقاله ایشان حذف می شود.

شیوه نامه نگارش مقالات

فصلنامه پژوهش‌های تاریخی به منظور رشد و گسترش فرهنگ ایرانی- اسلامی، تازه‌های پژوهشی صاحب‌نظران حوزه تاریخی را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. بنابراین مقالات ارسالی باید شرایط زیر را دارا باشد:

 الف- شرایط علمی

  1-  مقاله باید دارای اصالت و نوآوری (Original research)، تحلیلی و نتیجه کاوشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

  2-  در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده شده باشد.

  3-  مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد.

 ب- شرایط نگارش

 1- مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.

 2- عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد.

 3- چکیده فارسی حداکثر پانزده سطر (200 تا 300 کلمه) باشد.

 4- کلید واژه فارسی حداکثر شش کلمه باشد.

 5- حجم مقاله باید بین 6000 تا 8000 واژه باشد.

 6- مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد؛ چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

 7- بیان پیشینه تحقیق از شرایط مقاله است.

 8- در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

 9- مقاله باید دارای نتیجه‌ دقیق باشد.

 10- چکیده انگلیسی دقیقا مطابق با چکیده فارسی تنظیم شود.

 11- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر ‌شود.

 12- ارجاعات متن باید بر اساس ذکر ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه در میان پرانتز آورده شود. مثال؛ (شفیعی کدکنی، 1370: 304)

 13- منابع و مآخذ پایانی به فرمت زیر تنظیم شود.

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

منابع بر مبنای شیوه نامه APA تنظیم و ارسال گردد. 

راهنمای رفرنس نویسی به شیوه APA

دقت فرمایید تمامی منابع در یک لیست الفبایی شوند.

کتاب

نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، نام کتاب ایتالیک شود، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر.

کریمی، یوسف (1375 )روانشناسی اجتماعی: نظریهها، مفاهیم و کاربردها. نشر ارسباران. 

نشریه

نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله درون گیومه»، نام نشریه ایتالیک شود، شماره دوره، صفحات مقاله (مثلا 1-25).

اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام (1372 ).بررسی میزان مردودی و قبول ی با رتبه تولد در دانش آموزان
مقطع ابتدایی شهر اصفهان. پژوهشهای روانشناختی، دوره 2 ،شماره 1 و 2 ،ص 26-3

مجموعه مقالات

نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله درون گیومه»، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات ایتالیک شود، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله (مثلا 1-25).

سایتهای اینترنتی

 نام خانوادگی، نام (آخرین تاریخ ویرایش سایت) «عنوان موضوع»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

National Institutes of Mental Health. (2015, May). Anxiety disorders.
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.s 

لوح فشرده 

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: نام ناشر. 

فرمت ارسال چکیده مبسوط

ارسال خلاصه مقاله به صورت انگلیسی   (حداقل 800 کلمه چکیده باشد)  شامل : 

1- Abstract (200 کلمه)

2-  Introduction      3- Material & Methods     4- Discussion of Results & Conclusions     5- Keywords

با قلم Time New Romans 11 که بیانگر محتوای مقاله باشد  و مرتبه علمی ، محل کار مولفان و پست الکترونیکی نویسنده مسئول با قلم Time New Romans 10 زیر عنوان آورده شود. ضمنا فاصله خطوط 1 باشد.

کلیه منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و بعد از چکیده مبسوط آورده شود. منابع بدین صورت ترجمه شود:

1- کلیه منابع فارسی طبق چکیده لاتین فصلنامه مربوطه باید به صورت انگلیسی آورده شود و دقت نمایید منابع نباید ترجمه شود، بلکه بر اساس اطلاعات لاتین کتاب یا نشریه منبع نوشته شود.

2- از بکار بردن شکل و جدول در چکیده مبسوط خودداری نمایید.

3- از نویسندگان محترم تقاضا می شود که جهت تسریع در روند کار، منابع را طبق فرمت نشریه که در قسمت  راهنمای نویسندگان درج شده است تنظیم و ارسال نمایید.

4-  نویسنده محترم لطفا برای بهبود کیفیت نگارش، چکیده مبسوط لاتین را قبل از ارسال به نشریه در سامانه grammarly قرار دهید و پس از رفع ایرادات که سامانه مشخص میکند آن را برای نشریه ارسال فرمایید.