تماس با ما

 شماه تماس: 37934230 (31) 98+ 

 ایمیل دفتر نشریه: jhr@res.ui.ac.ir

 پست الکترونیک سردبیر نشریه (دکتر علی اکبر کجباف) : aliakbarkajbafatyahoo.co.uk

 ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

 آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر پژوهش های تاریخی کد پستی: 8174673441

 

(پیگیری امور مربوط به مقالات صرفا توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام شود. ایمیل نشریه روزانه و به تکرار کنترل می شود، لذا پاسخگویی به سوالات از طریق ایمیل سریع تر از تماس تلفنی خواهد بود.)


CAPTCHA Image