درباره نشریه

نشریه "دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان" بر اساس رأی یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، مورخ 19/12/1374حائز دریافت درجه علمی- پژوهشی شناخته شد. بر اساس نامه شماره 4441/3 مورخ 06/06/1386 این نشریه به چهار عنوان نشریه تخصصی تفکیک شد. فصل نامه"پژوهش‌های تاریخی" یکی از این چهار نشریه است که با حفظ اعتبار  علمی- پژوهشی اجازه انتشار یافت.

فصل‎نامه پژوهش‌های تاریخی به ‌منظور رشد و گسترش فرهنگ ایرانی‌اسلامی، گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات وپژوهش های علمی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در کلیه حوزه های تاریخی، تازه‌های پژوهشی صاحب‌ نظران حوزه تاریخی را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.  این نشریه امیدوار است به نشریات بین المللی اضافه شود.

عنوان:  پژوهش های تاریخی

عنوان انگلیسی: Historical Researches

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: اصغر منتظر القائم

سردبیر: علی اکبر کجباف

شاپای چاپی: 2008-6253

شاپای الکترونیکی: 2476-3306

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1386

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 3900000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1200000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 2700000 ریال )

دسترسی: آزاد

 • نوع اعتبار                         علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                     فصلنامه
 • نوع داوری                         دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری             6 ماه
 • رتبه در وزارت علوم              الف
 • ضریب تاثیر در ISC           ا 0.207 (Q2) (هسته)
 • درصد پذیرش                    
 • زبان نشریه                       فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                        الکترونیکی
 • نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن) OPEN ACCESS
 • دسته بندی موضوعی          دارد
 • هزینه بررسی و انتشار         دارد

سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 10 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده: ,  Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, ...

 CC License: CC BY-NC-ND

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.