داوران سال 1402

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی
اصغر منتظرالقائم montazer5337@yahoo.com استاد
جواد مرشدلو morshedlau@gmail.com استادیار
علی اکبر کجباف aliakbarkajbaf@yahoo.co.uk استاد
عماد شیخ الحکمایی emad_hokamaii@yahoo.com سایر
عماد شیخ الحکمایی emad_hokamaii@yahoo.com سایر
میکائیل وحیدی راد m_vahidi@hotmail.com استادیار
جعفر آقازاده j.agazadeh@gmail.com دانشیار
میکائیل وحیدی راد m_vahidi@hotmail.com استادیار
عبدالواحد قادری vahedqaderi@yahoo.com سایر
امیرحسین عرفان amir.m.erfan62@gmail.com استادیار
محمد بختیاری m.bakhtiari714@gmail.com استادیار
نورالدین نعمتی nemati453@yahoo.com دانشیار
زهره دهقان پور dehghanpour@meybod.ac.ir استادیار
زهره دهقان پور dehghanpour@meybod.ac.ir استادیار
زهره دهقان پور dehghanpour@meybod.ac.ir استادیار
زهره دهقان پور dehghanpour@meybod.ac.ir استادیار
علی اکبر کجباف aliakbarkajbaf@yahoo.co.uk استاد
مرتضی دهقان نژاد mdehqannejad@yahoo.com استاد
حنیف قلندری hanif.ghalandari@gmail.com استادیار
اکرم ناصری akram_naseri@yahoo.com مربی
محمدعلی رنجبر ranjbar@shirazu.ac.ir دانشیار
مهدی دهقانی mehdi.dh82@yahoo.com استادیار
حسین عزیزی hosn.azizi@gmail.com استادیار
زهره باقریان qom.1400@yahoo.com  
مریم عزیزیان maryamazizian@um.ac.ir استادیار
حسین عزیزی hosn.azizi@gmail.com استادیار
امیر آهنگران amir.ahangaran@yahoo.com استادیار
بهاره تقوی نژاد b.taghavinejad@gmail.com استادیار
محسن بهرام نژاد bahramnejad1345@yahoo.com دانشیار
جهانبخش ثواقب jahan_savagheb@yahoo.com استاد
سلیمان حیدری soleymanheidari@yahoo.com دانشیار
جمشید روستا jamshidroosta@uk.ac.ir دانشیار
ولی دین پرست vali_dinparast@yahoo.com استادیار
فاطمه رستمی frostami98@gmail.com استادیار
مصطفی نامداری منفرد mnamdarimonfared@gmail.com استادیار
جعفر نوری nouri.jafar21@yahoo.com استادیار
فاطمه رستمی frostami98@gmail.com استادیار
حبیب زمانی محجوب zamani1358@gmail.com استادیار
سید علاالدین شاهرخی shahrokhi41@gmail.com دانشیار
سید علاالدین شاهرخی shahrokhi41@gmail.com دانشیار
سید علاالدین شاهرخی shahrokhi41@gmail.com دانشیار
بدرالسادات علی زاده مقدم baliz_moghadam@yahoo.com استادیار
منصور طرفداری tarafdari.mansour@gmail.com استادیار
محمدرضا بارانی mrb1385@gmail.com دانشیار
بهزاد قاسمی ghasemi.b1981@gmail.com دانشیار
محسن سراج serajmilad@yahoo.com استادیار
علیرضا ملائی توانی mollaiynet@yahoo.com دانشیار
رضا معینی رودبالی moeini.reza.60@gmail.com استادیار
فرج الله احمدی farahmadi1362@gmail.com دانشیار
عباس قدیمی قیداری ghadimi.history@gmail.com دانشیار
غلامعلی پاشازاده gh_pashazadeh@yahoo.com دانشیار
علیرضا ملائی توانی mollaiynet@yahoo.com دانشیار
سید حسن شجاعی دیوکلائی h.shojaee@umz.ac.ir استادیار
گودرز رشتیانی rashtiani@ut.ac.ir استادیار
رضا بیگدلو bigdelor@gmail.com استادیار
سیدمحمود سادات بیدگلی m.sadat@yahoo.com استادیار
یعقوب خزائی y.khazaei@yahoo.com استادیار
فاطمه رستمی frostami98@gmail.com استادیار
وحید عابدین پور جوشقانی abedinpoorv@yahoo.com استادیار
محسن مرسلپور morsalpour@lihu.usb.ac.ir دانشیار
لیلا نجفیان رضوی najafian@um.ac.ir استادیار
فرج الله احمدی farahmadi1362@gmail.com دانشیار
انسیه باقری baqeri_ensiye@yahoo.com استادیار
لیلا خان احمدی ahmadyleila87@yahoo.com استادیار
یحیی میرحسینی mirhoseini@meybod.ac.ir دانشیار
سید علیرضا واسعی vaseiali@yahoo.com دانشیار
رضا بیگدلو bigdelor@gmail.com استادیار
شیرزاد خزائی shirzad.khazaei@yahoo.com استادیار
محمود مهمان نواز mahmoud.mehmannavaz@yahoo.com استادیار
علی قاسمی a.ghasemi@scu.ac.ir استادیار
مسلم سلیمانی یان m_soleimanian@yahoo.com استادیار
حمید حاجیان پور hhajianpour@yahoo.com دانشیار
محمدامیر احمدزاده ahmadzadeamir20@yahoo.com استادیار
الهام ملک زاده malekzadeh.elham092@gmail.com دانشیار
حمیدرضا آریان‌فر aryanfar287@gmail.com استادیار
منصور طرفداری tarafdari.mansour@gmail.com استادیار
علی محمد طرفداری tarafdary@yahoo.com استادیار
عباس پناهی panahi76@yahoo.com دانشیار
مهدی هدایتی شهیدانی mehdi.hedayati88@gmail.com دانشیار
یاسر قزوینی حائری y.qazvini@ut.ac.ir استادیار
یاسر قزوینی حائری y.qazvini@ut.ac.ir استادیار
یاسر قزوینی حائری y.qazvini@ut.ac.ir استادیار
جاسم ریحانی jasem134749@gmail.com استادیار
محمد جعفر چمنکار southstar_boy@yahoo.com دانشیار
اصغر منتظرالقائم montazer5337@yahoo.com استاد
اصغر قائدان qaedan@ut.ac.ir دانشیار
مهدی محمدی m.mohamadi.abu@gmail.com استادیار
مهدی محمدی m.mohamadi.abu@gmail.com استادیار
عبدالودود سپاهی sepahi.a.v@gmail.com استادیار
محمد پیری m.piri@lihu.usb.ac.ir دانشیار
اعظم ریاحی azamriahi@gmail.com سایر
نظام علی دهنوی nezamdehnavi@yahoo.com استادیار
شایان کرمی shayan_karami99@yahoo.com سایر
رضا بیگدلو bigdelor@gmail.com استادیار
عباس احمدوند a.ahmadwand@gmail.com دانشیار
زهیر دهقانی آرانی zdarani@yahoo.com سایر
محمدحسین رفیعی rafiee.hossein.m@alumni.ut.ac.ir استادیار
زهیر دهقانی آرانی zdarani@yahoo.com سایر
محمدرضا بارانی mrb1385@gmail.com دانشیار
سمانه خلیلی فر samanehkhalilifar@gmail.com سایر
موسی الرضا بخشی استاد rezabakhshi1385@ymail.com استادیار
زینب فضلی zeinabfazli@gmail.com استادیار
رضا دشتی dashti.r2012@yahoo.com استادیار
علی رضا روحی dr.rohy@gmail.com استادیار
حمیدرضا پیغمبری peighambarih@pgu.ac.ir استادیار
جواد چوپانیان choupaniyan@yahoo.com استادیار
جعفر نوری nouri.jafar21@yahoo.com استادیار
زهرا علیزاده بیرجندی zalizadehbirjandi@gmail.com دانشیار
الهام ملک زاده malekzadeh.elham092@gmail.com دانشیار
محمد محمودپور m.mahmoodpoor52@gmail.com استادیار
علی غفرانی a.ghofrani@basu.ac.ir دانشیار
رضا بیگدلو bigdelor@gmail.com استادیار
محمد پیری m.piri@lihu.usb.ac.ir دانشیار
سهیلا ترابی فارسانی tfarsani@yahoo.com دانشیار
سیدمسعود سیدبنکدار masoudbonakdar@yahoo.com استادیار
حمیدرضا آریان‌فر aryanfar287@gmail.com استادیار
غلامعلی پاشازاده gh_pashazadeh@yahoo.com دانشیار
حمیدرضا آریان‌فر aryanfar287@gmail.com استادیار
مهدی وزینی افضل drmahdivazin@gmail.com استادیار
حمیدرضا آریان‌فر aryanfar287@gmail.com استادیار
محمد بختیاری m.bakhtiari714@gmail.com استادیار
حمیدرضا آریان‌فر aryanfar287@gmail.com استادیار
اسماعیل حسن زاده ihassanzadeh111@gmail.com استادیار
محبوبه شرفی sharafi48@yahoo.com دانشیار
محسن رحمتی rahmati.mo@lu.ac.ir استاد
رضا دشتی dashti.r2012@yahoo.com استادیار
زینب امیدیان zeinab.omidiyan@yahoo.com استادیار
رضا دشتی dashti.r2012@yahoo.com استادیار
محمد حسن بیگی mohaamad.beigi@gmail.com استادیار
محسن مرسلپور morsalpour@lihu.usb.ac.ir دانشیار
مصطفی نامداری منفرد mnamdarimonfared@gmail.com استادیار
جواد چوپانیان choupaniyan@yahoo.com استادیار
حسین شیخ بستان آباد hshbostanabad@yahoo.com استادیار
مریم سعیدیان جزی msaeedyan@ltr.ui.ac.ir دانشیار
شکرالله خاکرند khakrand66@yahoo.com دانشیار
رمضان رضایی rezayi@ut.ac.ir استادیار
حسین شیخ بستان آباد hshbostanabad@yahoo.com استادیار
سید حسن شجاعی دیوکلائی h.shojaee@umz.ac.ir استادیار
شهرام غلامی shahramgholami1975@gmail.com استادیار
علی ططری tatari.info@gmail.com  
آرمان فروهی arman.forouhi@yahoo.com سایر
رضا شجری قاسم خیلی r.shajari@umz.ac.ir استادیار
امیر آهنگران amir.ahangaran@yahoo.com استادیار
پرویز حسین طلایی parviztalaee@gmail.com استادیار
سعید طاووسی مسرور saeed.tavoosi@gmail.com سایر