مقاله پژوهشی
پادشاهی سید احمدخان مرعشی صفوی و بحران مشروعیت صفویان
پادشاهی سید احمدخان مرعشی صفوی و بحران مشروعیت صفویان

علی اکبر جعفری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 1-18

چکیده
  حملۀ غلزایی‌های قندهار به اصفهان و سقوط این شهر را باید پایان عمر سیاسی صفویان دانست؛ اگرچه تهماسب دوم توانست پس از اخراج غلزایی‌ها مدت کوتاهی حکومت نماید. در همین دوران اشغال اصفهان و حتی پس از آزاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه و تحلیل سیاست‌های مذهبی فاطمیان در مغرب و مصر تا پایان الظاهر (297-427ﻫ .ق )
مقایسه و تحلیل سیاست‌های مذهبی فاطمیان در مغرب و مصر تا پایان الظاهر (297-427ﻫ .ق )

محمدعلی چلونگر

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 19-34

چکیده
  حکومت فاطمیان در فاصلۀ سال‌های (297-567 ﻫ.ق) در دو نقطۀ شمال آفریقا برسرکارآمد؛ ابتدا در مغرب اسلامی به مرکزیت قیروان (297-362 ﻫ.ق) و سپس در مصر به مرکزیت قاهره (358-567 ﻫ.ق). سیاست‌های مذهبی این دو مرکز متفاوت بود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش مهاجرت و رحله‌های علمی در توسعه علوم در اندلس تا پایان قرن پنجم هجری
نقش مهاجرت و رحله‌های علمی در توسعه علوم در اندلس تا پایان قرن پنجم هجری

غلامحسن حسین زاده شانه چی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 35-48

چکیده
  اندلس یکی از مراکز مهم علوم اسلامی به شمار می‌رود که طی چندین قرن شاهد رشد فزایندۀ برخی علوم و ظهور دانشمندان و تألیفات فراوان بود. زمینۀ اصلی این شکوفایی علمی را انتقال مبانی این علوم از بلاد شرقی اسلامی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد و بررسی روایات ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبری
نقد و بررسی روایات ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبری

علی سالاری شادی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 49-72

چکیده
  بنیانگذاران تاریخ‌نگاری اسلامی همان راویان واخباریان سده های دوم وسوم بودند که فهرست مفصلی از آنان را ابن ندیم به دست داده است. در میان راویان واخباریان، ابوالحسن مدائنی جایگاه ومنزلت خاصی دارد.روایات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مناسبات ایلخانان و جغتاییان در عهد فرمانروایی سلطان محمد الجایتو (703–716 ﻫ ﻕ)
مناسبات ایلخانان و جغتاییان در عهد فرمانروایی سلطان محمد الجایتو (703–716 ﻫ ﻕ)

جواد عباسی؛ حسن دهنوی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 73-92

چکیده
  پس از تأسیس حکومت ایلخانی درایران(654ﻫ.ق)، مسألۀ مناسبات با سایر اولوس‌های مغولی به یکی از مسائل مهم این حکومت تبدیل شد. از جمله مهم‌ترین این اولوس‌ها، اولوس جَغَتای در شمال‌شرقی ایران بود که حدود سه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تطور دعوی مهدویت ابن تومرت (515-524ﻫ . ق) و نقش آن در تکوین دولت موحدان در مغرب اقصی
تطور دعوی مهدویت ابن تومرت (515-524ﻫ . ق) و نقش آن در تکوین دولت موحدان در مغرب اقصی

بهادر قیم

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 93-108

چکیده
  حرکت دینی محمد بن عبدالله بن تومرت ملقب به المهدی در میان قبایل بربر بلاد مغرب مهم ترین جنبش مهدوی‌گری مبتنی بر الگوی سنی نیمۀ اول قرن ششم هجری به شمار می‌آید؛ جنبشی که  به تکوین دومین نظام سیاسی مقتدر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه
بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه

علی اکبر کجباف؛ حسین میرجعفری؛ فریدون نوری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 109-126

چکیده
  والی‌نشین اردلان از جمله حکومت های محلی عصر صفوی بود که سابقۀ تشکیل آن به پس از صفویه باز می گشت. حکام این والی‌نشین، که بر قسمت هایی از مناطق کرد نشین غرب کشور حکم می راندند، به دلیل جایگاه خاص جغرافیایی ...  بیشتر