مقاله پژوهشی
نقد و بررسی تحلیلی نظریه کرد بودن لرها
نقد و بررسی تحلیلی نظریه کرد بودن لرها

فریدون الهیاری؛ اصغر فروغی؛ عزت الله عبداللهی نوروزی

دوره 3، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 1-14

چکیده
  قوم لر یکی از اقوام ریشه‌دار و اصیل ایرانی است که در مناطق وسیعی از غرب ایران تا منتهی الیه دامنه‌های جنوبی زاگرس پراکنده است. پیش از آنکه قلمرو کنونی لرها به تصرف آریایی‌‌ها درآید، اقوام باستانی ، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقاومت محلی بربرهای شمال‌آفریقا و تأثیر آن بر سیر فتوحات مسلمانان در مغرب؛ مطالعه موردی مقاومت کاهنه اوراس73-81 ه.ق/692-700م
مقاومت محلی بربرهای شمال‌آفریقا و تأثیر آن بر سیر فتوحات مسلمانان در مغرب؛ مطالعه موردی مقاومت کاهنه اوراس73-81 ه.ق/692-700م

سیداحمدرضا خضری؛ محمد نورمحمدی نجف آبادی؛ حسین بیاتلو

دوره 3، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 15-28

چکیده
  گسترش فتوحات اسلامی و حضور سپاهیان مسلمان در قلمروهای جدید همواره با موانعی جدی روبرو بود. شکل‌گیری مقاومت‌های محلی ساکنان بومی سرزمین‌های تازه‌فتح‌شده را می‌توان از مهم‌ترین این موانع به شمار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م
تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ کورش هادیان

دوره 3، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 29-58

چکیده
  این نوشتار به‌روش تاریخی و با تأکید بر نگاه جامعه‌شناسانه به تاریخ، در چارچوب نظری دو گفتمان هویت ایرانی و روابط نخبگان با حوزۀ قدرت سیاسی، تلاش می‌کند به تبیین و مقایسۀ جایگاه و کارکرد دولت‌مردان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فیلسوفی جهانگرد: احمدبن طیب سرخسی و سفرنامه او بازشناسی متنی جغرافیایی از قرن سوم هجری
فیلسوفی جهانگرد: احمدبن طیب سرخسی و سفرنامه او بازشناسی متنی جغرافیایی از قرن سوم هجری

عباس احمدوند؛ سعید طاووسی مسرور

دوره 3، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 59-76

چکیده
  احمدبن طیب سرخسی، شاگرد و مصاحب کندی، از آغازگران جریان فلسفه یونانی در میان مسلمانان به شمار می‌رود. او که در بسیاری از شاخه های علم متفنن بود، برخی از کتب علمی- فلسفی یونانی را به زبان عربی ترجمه یا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دولت آل خورشید و خلافت عباسی بررسی مناسبات سیاسی اتابکان لر کوچک با دربار خلافت عباسی (565-550 هـ .ق)
دولت آل خورشید و خلافت عباسی بررسی مناسبات سیاسی اتابکان لر کوچک با دربار خلافت عباسی (565-550 هـ .ق)

روح الله بهرامی؛ مهدی صلاح

دوره 3، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 77-98

چکیده
  سرزمین لرستان کوچک در بخش میانی زاگرس در غرب ایران از نیمه دوم قرن ششم شاهد ظهور حکومتی بومی- محلی از میان قبایل و عشایر لر ساکن در این دیار بود. این منطقه قبل از تأسیس سلسلۀ خورشیدیان (اتابکان لر کوچک) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام سیاسی ساسانی (325-579 م) و نظریۀ پاتریمونیال- بوروکراتیک ماکس وبر
نظام سیاسی ساسانی (325-579 م) و نظریۀ پاتریمونیال- بوروکراتیک ماکس وبر

روزبه زرین کوب؛ حمیدرضا پاشا‌زانوس

دوره 3، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 99-112

چکیده
  مفهوم «پاتریمونیال- بوروکراتیک»  (Patrimonial-Bureaucratic)در جامعه شناسی وبر یکی از مهمترین مدل­­های کشورداری در جوامع «سنتی»  (Traditional)است. نظام­های سیاسی پاتریمونیال-بوروکراتیک که خود گونه­ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بی‌اعتمادی در دستگاه مسعود غزنوی و دلایل آن در تاریخ بیهقی
بی‌اعتمادی در دستگاه مسعود غزنوی و دلایل آن در تاریخ بیهقی

قاسم صحرائی؛ مریم میرزایی مقدم

دوره 3، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 113-130

چکیده
  با مطالعۀ تاریخ بیهقی، روابط تیرۀ چهره­های طراز اول غزنویان و فضای غیرشفاف حاکم بر دربار مسعود غزنوی بخوبی مشهود است. بی­اعتمادی، فریبکاری، تظاهر و دروغ ویژگی تقریباً مشترک بین ارکان حکومت سلطان ...  بیشتر