مقاله پژوهشی
اعراب و شاهزاده‌نشین عربی خاراسن در دولت اشکانیان
2. اعراب و شاهزاده‌نشین عربی خاراسن در دولت اشکانیان

محمدکریم یوسف جمالی؛ علی اصغر محمودآبادی؛ عادی سعیداوی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.21110

چکیده
  در دنیای باستان، موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت بازرگانی آن، ارتباط پارسیان را با اقوام مختلف موجب شد. به همین علت، ایران را گذرگاه حوادث یا چهارراه حوادث گفته‌اند و در تمدن­های باستان، هرگونه رخدادی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ ساسانی
3. نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ ساسانی

حسین بادامچی؛ اسماعیل مطلوب‌کاری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 15-36

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.21106

چکیده
  دوره‌بندی تاریخ ساسانی (224 تا 651 م) از نکات مهم، در بررسی سیر تحول و دگردیسی این سلسلۀ مهم تاریخ ایران است. در این دوره‌بندی، به مبانی مشروعیت دولت ساسانی و جهان‌بینی مسلط در هر دوره از تاریخ آن توجه شده‌است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راه‌های ارتباطی خشکی در دوره هخامنشی
4. راه‌های ارتباطی خشکی در دوره هخامنشی

سهم الدین خزائی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.21112

چکیده
  با شکل‌گیری شاهنشاهی هخامنشی (559 تا 331 ق.م)، مناطق وسیعی با مردمان و آداب و سنن مختلف تحت فرمان ایران قرار گرفتند. اداره این مناطق مختلف نیازمند راه‌های ارتباطی مجهز و فراوانی بود تا دسترسی به همه قلمرو ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین ماهیت شورش‌ ساتراپی ارمنستان در عهد داریوش اول
5. تبیین ماهیت شورش‌ ساتراپی ارمنستان در عهد داریوش اول

علیرضا سلیمان زاده

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.21095

چکیده
  براساس گزارش کتیبه بیستون، با جلوس داریوش بزرگ، ساتراپی‌های مختلف شاهنشاهی هخامنشی سر به شورش برداشتند که شورش ساتراپی ارمنستان از جمله همین عصیان‌ها بود.  در حوزه تاریخ ایران دوره هخامنشی، پژوهش‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حدود مفاهیم «جبر» و «اختیار» در متون پهلوی و رابطة آن‌ها با نقش انسان در تاریخ در اندیشة مزدیسنا
6. حدود مفاهیم «جبر» و «اختیار» در متون پهلوی و رابطة آن‌ها با نقش انسان در تاریخ در اندیشة مزدیسنا

اسماعیل سنگاری؛ علیرضا کرباسی؛ عرفانه خسروی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 75-98

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.21096

چکیده
  اندیشۀ مزدیسنا، بسان دیگر مکاتب دینی و فلسفی، جایگاه بسیار ویژه‌ای برای موضوع «جبر» و «اختیار» در نظر داشته است. با بررسی متون کهن برای شناخت این آیین که شامل ریگ ودا و اوستا و متون پهلوی است، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر جنگ‌های ایران و بیزانس (603 تا 628 م) در فروپاشی دولت ساسانی
7. تأثیر جنگ‌های ایران و بیزانس (603 تا 628 م) در فروپاشی دولت ساسانی

مهرداد قدرت دیزجی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 99-110

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.21109

چکیده
  ایران ساسانی در اوایل سدۀ هفتم م، در اثر جنگ‌های طولانی با امپراتوری بیزانس (603 تا 628 م) و شکست بعدی آن، توان نظامی و دفاعی خود را از دست داد و به بحرانی سیاسی و اقتصادی گرفتار شد. پیش از این، براساس مطالعات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ایزد مِهر و آرایش فهرست‌های جغرافیایی در کتیبه‌های هخامنشی و ساسانی
8. ایزد مِهر و آرایش فهرست‌های جغرافیایی در کتیبه‌های هخامنشی و ساسانی

نازنین تمری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.21283

چکیده
  تقسیم‌بندی جهان به بخش‌های مختلف، از مسائلی است که با آغاز زندگی اجتماعی بشر در گوشه و کنار جهان شروع شده‌است و هنوز هم ادامه دارد. قدیمی‌ترین تقسیم‌بندی‌ها دارای جنبه اسطوره‌ای و افسانه‌ای است ...  بیشتر