نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاددانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در دنیای باستان، موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت بازرگانی آن، ارتباط پارسیان را با اقوام مختلف موجب شد. به همین علت، ایران را گذرگاه حوادث یا چهارراه حوادث گفته‌اند و در تمدن­های باستان، هرگونه رخدادی از سرزمین ایران  می‌گذشت. از ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، سرزمین ایران هم از دیگر تمدن‌ها تاثیر پذیرفته و هم تاثیرات عمیقی بر تمدن‌های دیگر گذاشته‌است؛ به‌طوری‌که تا عصر حاضر نیز، نشانه‌های این تاثیرات را در جوامع مختلف می‌توان دید. در دوران اشکانی، مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایرانیان با اعراب بسیار وسیع بوده و نقش دولت‌های عرب کوچک مرزی، از جمله خاراسن، در این زمینه بسیار چشمگیر بود؛ به‌گونه‌ای‌که این دولت هم به عنوان پل مناسبات تجاری و اقتصادی عمل می‌کرد و هم به‌صورت دژی در برابر تهاجم اعراب بیابانگرد و رومیان. در این پژوهش، تلاش شده‌است که روابط بین ایرانیان واعراب و نقش تجاری این شاهزاده‌نشین روشن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Arabs and their Relations with the Pre-Sasanian Iranian Empires and Characene’s Commercial Role in the Parthian Period

نویسندگان [English]

  • mohammadkarim yousefjamali 1
  • a m 2
  • a s 2

چکیده [English]

The Iranian geographical situation and its communicational importance was caused the various nations to connect to it. This is a reason to be called Iran as the accident highway and these occurances connect Iran with Asia. From the political, economic and cultural respect, Iran influenced by the other civilizations and influenced on vice versa. This is to be seen in the various societies up till now. These relations with the Arabs were extensive in the Arasacid period, and the role of the small Arabian kingdoms was considerable. They acted as both a relational bridge and as a fort against the nomadic Arabs and Romans. In this article it is tried to explain the Iranian and Arabian relations and the characene’s role in the Parthian period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parthians
  • Arabs
  • Characene
  • Mesene
  • Trade
. سیسیلی، دیودور، (1384)، کتابخانه تاریخی (ایران و شرق باستان)، ترجمه حمید بیکس شورکایی و اسماعیل سنگاری، کتاب دوم، تهران: جامی.
. معینی، سام، (1394)، نام خلیج‌فارس در منابع باستان، تهران: نیک خرد.