مقاله پژوهشی
مزارات بیلانکوه تبریز
2. مزارات بیلانکوه تبریز

حسین میرجعفری؛ مهدی بزاز دستفروش

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 1-22

چکیده
  بیلانکوه یا ولیانکوی از محلات تاریخی شهر تبریز است. اشتهار این محله به نام «بیلانکوه» را به وجود مدفن اکابر اولیاء و عرفای تبریز در آن منسوب می کنند. مزارات بیلانکوه همواره از اهمیت خاصی برخوردار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر نقش عبدالرحمان پاشابابان در روابط ایران و عثمانی در دوره فتحعلی‌شاه (1228-1212ق /1814-1798م)
3. تحلیلی بر نقش عبدالرحمان پاشابابان در روابط ایران و عثمانی در دوره فتحعلی‌شاه (1228-1212ق /1814-1798م)

محمدرضا نصیری؛ علیرضا علی صوفی؛ صالح امین پور

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 23-34

چکیده
  پس از روابط پر فراز و نشیب ایران با عثمانی در عصر حکومت­های صفوی و افشار، این ارتباط در دوره قاجاریه هم تداوم­ داشت و در این میان، عوامل تأثیرگذار در روابط دو کشور، از ابتدای تشکیل دولت صفوی تا انقراض ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مسأله جانشینی، بی اعتمادی سیاسی و بازتابهای آن در نهاد وزارت در دوره‌ قاجار
4. مسأله جانشینی، بی اعتمادی سیاسی و بازتابهای آن در نهاد وزارت در دوره‌ قاجار

مرتضی دهقان نژاد؛ ایرج ورفی نژاد

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 35-56

چکیده
  مسأله جانشینی به عنوان یکی از مسائل پایدار تاریخ ایران، بازتاب‌ها و پیامدهای فروانی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور داشته است. این مقاله می‌کوشد تا با رویکردی نو یکی از پیامدهای مسأله جانشینی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راه‌آهن و ترقی از نگاه اندیشمندان ایران عصر ناصرالدین شاه
5. راه‌آهن و ترقی از نگاه اندیشمندان ایران عصر ناصرالدین شاه

غلامعلی پاشازاده

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 57-70

چکیده
  بعد از طرح اندیشۀ احداث راه‌آهن در ایران عصر ناصری توسط اروپایی­ها، عده­ای از اندیشمندان ایرانی در مورد احداث راه‌آهن در ایران تفکر و تامل کردند و در طرح­ها و اندیشه­های خود، ضمن تشریح ضرورت­ها، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه روحانیون متنفّذ در مدرنیزاسیون قضایی و تدوین قانون مدنی در عصر پهلوی اول
6. جایگاه روحانیون متنفّذ در مدرنیزاسیون قضایی و تدوین قانون مدنی در عصر پهلوی اول

حسن زندیه؛ طلعت ده پهلوانی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 71-86

چکیده
  در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روابط تجاری ایران و هند در دورۀ صفویان متأخر با تکیه بر نقش عناصر فعال در آن (از دورۀ شاه عباس یکم تا پایان حکومت صفویان 1135-996)
7. روابط تجاری ایران و هند در دورۀ صفویان متأخر با تکیه بر نقش عناصر فعال در آن (از دورۀ شاه عباس یکم تا پایان حکومت صفویان 1135-996)

ابوطالب سلطانیان؛ انوش مرادی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 87-102

چکیده
  یکی از شرکای مهم تجاری ایران، به‏ویژه در دورۀ صفویان متاخر، هندوستان بود. علل رشد مبادلات، میزان صادرات و واردات و نیز کم و کیف موازنۀ تجاری بین دوکشور در این دوره چندان مورد بررسی همه جانبه قرار نگرفته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پژوهشی بر شناخت مجموعه ارسلان جاذب در دوره غزنوی در سنگ بست
8. پژوهشی بر شناخت مجموعه ارسلان جاذب در دوره غزنوی در سنگ بست

احمد صالحی کاخکی؛ نجمه موسی تبار

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 103-120

چکیده
  محوطه تاریخی سنگ بست واقع در 35 کیلومتری جنوب مشهد، شامل بقایای شهری ویران، محصور با دیواری دفاعی و خندقی پیرامون آن است. مجموعه ای از بناهای ویران خارج از حصار این شهر، پیرامون مقبره منسوب به ارسلان جاذب ...  بیشتر