مقاله پژوهشی
بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت
2. بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت

شیدا صابری؛ محمدامیر شیخ نوری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 1-12

چکیده
  زمزمه‌های ملی شدن صنعت نفت در سال 1328ش/1949م با تشکیل جبهه‌ملی شنیده شد. جبهه‌ای که نیروهای گردآمده در آن، هر کدام نماینده یکی از اقشار اجتماعی ایران به شمار می‌رفتند. از سیاستمداران، کارمندان، روشنفکران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رقابت سیاسی و تجاری فرانسه و بریتانیا در عمان (1810–1798م/ 1189 -1177هـ . ش)
3. رقابت سیاسی و تجاری فرانسه و بریتانیا در عمان (1810–1798م/ 1189 -1177هـ . ش)

فرج الله احمدی؛ ستاره اسلامی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 13-26

چکیده
  تصرف مصر در سال 1798 م/ 1177 هـ  به‌دست نیروهای فرانسوی و تهدید شدن متصرفات بریتانیا در شرق، به ‌ویژه هندوستان، از سوی فرانسویان، باعث آغاز دوره‌ای از رقابت بین این دو قدرت اروپایی در شمال آفریقا، اقیانوس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مهاجرت تجار بستکی به دبی و تشکیل بستکیه (دوران قاجار و پهلوی)
4. مهاجرت تجار بستکی به دبی و تشکیل بستکیه (دوران قاجار و پهلوی)

حبیب الله سعیدی نیا؛ عبدالزراق ملکی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 27-42

چکیده
  بستکیه محله‌ای است در شرق شهر دبی که در حدود سال 1308 ق/1890 م، پس از مهاجرت تجار ایرانی به آنجا تاسیس شده است. این محله در امتداد آبراهه (خوردبی) به طول تقریبی 300 متر و با عرض 100 متر واقع شده است. محله بستکیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اهمیت دفترخانه‌ عصر صفوی و فرجام دفاتردیوانی (1135-907 هـ. ق. /1722-1502 م)
5. اهمیت دفترخانه‌ عصر صفوی و فرجام دفاتردیوانی (1135-907 هـ. ق. /1722-1502 م)

نصرالله پورمحمدی املشی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 43-56

چکیده
  تشکیلات عصر صفوی در عصر شاه اسماعیل همواره در حال جابه جایی ازنقطه ای به نقطه ای دیگر بود. در دوره شاه طهماسب علاوه بر تنظیم دفاتر دیوانی در محل مرکز قدرت سیاسی، دفتر خانه در کنار دربار حکومتی استقرار ...  بیشتر
تأثیر شبه قاره هند بر رقابتهای روس و انگلیس در فلات شرقی ایران
6. تأثیر شبه قاره هند بر رقابتهای روس و انگلیس در فلات شرقی ایران

محمد پیری؛ محمدرضا عسکرانی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 57-70

چکیده
  شبه‌ قارة هند در قرن نوزدهم میلادی کانون تحولاتی بود که سرنوشت مناطق شرقی فلات ایران را دگرگون کرد. هدف این مقاله بازشناسی مناسبات انگلستان و روسیه با ایران در عصر فتحعلی‌شاه قاجار است و بر جنبه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
از تاریخ تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان
7. از تاریخ تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان

محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 71-86

چکیده
  تئاتر،­ سینما، تاریخ، سفرنامه و خاطره از «روایت» بهره می‌گیرند اما داستان به شمار نمی‌آیند. در این گونه های روایت ابزار ارتباط متفاوت است هر چند ممکن است در اصل روایت تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعیین حدود مغستان، خاستگاه ملوک هرموز
8. تعیین حدود مغستان، خاستگاه ملوک هرموز

محمد صداقتی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 87-96

چکیده
  تعیین حدود مناطق جغرافیایی در ادوار مختلف تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مرزبندی‌های سیاسی – جغرافیایی گاه بر اتفاقات تاریخی اثر گذارده است. از این رو تعیین حدود یک ایالت یا منطقه، رسالتی بر ...  بیشتر