مقاله پژوهشی
بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی
بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76329

چکیده
  از دورﮤ صفویه و مقارن با تحولات بین‌المللی، مجالی فراهم شد تا کشورهای اروپایی به گشایش مناسبات دیپلماتیک و پایدار با ایران اقدام کنند. دراین‌میان، روسیه در موقعیت گسترش ارضی و تحکیم اقتدار سیاسی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اندﻳﺸﮥ ظل‌اللهی سلطان در نگرش تاریخ‌نگاراﻧﮥ مورخان عصر افشاری نمونه‌پژوهی: عالم‌آرای نادری و جهانگشای نادری
اندﻳﺸﮥ ظل‌اللهی سلطان در نگرش تاریخ‌نگاراﻧﮥ مورخان عصر افشاری نمونه‌پژوهی: عالم‌آرای نادری و جهانگشای نادری

عباس سرافرازی؛ اکرم ناصری؛ زهرا علیزاده بیرجندی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.22211

چکیده
  در تاریخ سیاسی ایران، اندﻳﺸﮥ ظل‌اللهی سلطان قدمت و دیرینگی بسیاری دارد. اندیشه‌ای که در دوران باستان با نام فره‌ایزدی مطرح بود. متون تاریخی یکی از جایگاه‌های بروز این اندیشه است و مورخان در نقل روایت‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی عملکرد نیروی امنیه فارس در مبارزه با قاچاق کالا در دورﮤ پهلوی اول (1304تا1320ش/1925تا1941م)
بررسی تحلیلی عملکرد نیروی امنیه فارس در مبارزه با قاچاق کالا در دورﮤ پهلوی اول (1304تا1320ش/1925تا1941م)

مهدی خدامی؛ مرتضی نورائی؛ اصغر فروغی ابری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 39-59

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.100485.0

چکیده
  در این مقاله عملکرد امنیه، در نقش نیروی نگهبان نظم و امنیت در روستاها و راه‌ها و متصدی مبارزه با قاچاق، در روزگار پهلوی اول بررسی شده است. امنیه و نظمیه وظایف معینی، مانند برقراری نظم و امنیت در ﻣﻨﻂﻘﮥ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تاریخ تصوف و تشیع صفوی در مثنوی بحرالاسرار
تحلیل تاریخ تصوف و تشیع صفوی در مثنوی بحرالاسرار

مینا خادم الفقرا؛ عطا محمد رادمنش؛ مهدی تدین؛ محمد ابراهیم ایرج پور

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 61-77

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.100483

چکیده
  در ایران، پیش از هر سرزمینی، تصوف و تشیع مجال پیدایش یافته است و بسیاری از بزرگان عرفان، ایرانی بوده‌اند که مستقیم یا غیرمستقیم آثاری در این زمینه آفریده‌اند. یکی از اندیشمندان بزرگ عرفان ایران محمدتقی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی کارکرد‌های تمبر پستی در دوران قاجار و پهلوی اول
بررسی کارکرد‌های تمبر پستی در دوران قاجار و پهلوی اول

عبدالله متولی؛ شبنم حسین آبادی فراهانی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76384

چکیده
  سلطنت ناصرالدین‌شاه با ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایران همراه بود. ازجمله این اصلاحات تغییر در ساختار پستی کشور را باید نام برد. ورود تمبر به کشور تغییرات بنیادینی در زﻣﻴﻨﮥ ارتقاء نظام پستی به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش مسیحیان نسطوری در برقراری صلح میان ایران و بیزانس در سال630م
نقش مسیحیان نسطوری در برقراری صلح میان ایران و بیزانس در سال630م

مهناز بابایی توسکی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ سید اصغر محمودآبادی؛ فیض اله بوشاسب گوشه

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76519

چکیده
  پس از قتل موریس (Maurice) در سال 602م به دست فوکاس (Phocas)، مناسبات دیپلماتیک میان دولت بیزانس و ساسانیان به‌سرعت دگرگون شد. خسرودوم به بهانۀ خونخواهیِ موریس، استراتژی خود را برپاﻳﮥ نابودی کامل همسایۀ غربی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خاندان برسقی و تحولات عصر سلجوقی
خاندان برسقی و تحولات عصر سلجوقی

محسن رحمتی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 111-127

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.83577

چکیده
  برسقیان در جایگاه خاندان حکومت‌کنندﮤ محلی در عهد سلجوقیان، فرزندان و بازماندگان برسق کبیر، یکی از غلامانِ خاندان حسنویه، بودند. هم‌زمان با ﻏﻠﺒﮥ سلاجقه بر جبال، بازماندگانِ خاندان حسنویه به آنها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیاست مذهبی صفویان و پیامد آن بر توسعة موقوفات حرم امام رضا(ع)
سیاست مذهبی صفویان و پیامد آن بر توسعة موقوفات حرم امام رضا(ع)

زهرا طلایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 129-152

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.83579

چکیده
  با تأسیس ﺳﻠﺴﻠﮥ صفوی، تشیع مذهب رسمی ایران اعلام شد و تغییر مذهب در قالب اصل سیاست مذهبی صفویان در این دوره پیگیری شد و به اجرا درآمد. در اجرای این منظور، شاهان صفوی با گسترش فرهنگ وقف و ایجاد موقوفات2، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اخلاق، عادات و رسوم ایرانیان از نگاه مأموران انگلیسی عصر ناصری
اخلاق، عادات و رسوم ایرانیان از نگاه مأموران انگلیسی عصر ناصری

شهاب شهیدانی؛ کبری مهدی نسب

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 153-178

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.100466

چکیده
  در دورﮤ قاجار، ایران به‌علت داشتن موقعیت استراتژیکی در کانون توجه روسیه و دول غربی، به‌ویژه انگلستان، بود. در عصر قاجار انگلیس با اهداف استعماری، ایران را از هر لحاظ زیر نظر داشت. در زمان ناصرالدین‌شاه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مضمون تقابل خِرد و آز و جایگاه آن دراندیشۀ ایرانشهری
مضمون تقابل خِرد و آز و جایگاه آن دراندیشۀ ایرانشهری

علی یزدانی راد؛ عاطفه رنجبر جمال آبادی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 179-202

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.102738.1077

چکیده
  تقابل خِرد و آز از کهن‌ترین، بنیادی‌ترین و پایاترین مضامین ایرانی است که در شکل‌دادن به حیات فکری و دینی و نیز اندﻳﺸﮥ سیاسی ایرانیان باستان نقش بسیار مؤثری داشته است؛ اما متأسفانه کمتر به چشم آمده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ستیز و سازش أهل‌البُیُوتات و بزرگان با پادشاه در دورة ساسانیان (از خیزش ساسانیان تا پادشاهی قباد یکم)
ستیز و سازش أهل‌البُیُوتات و بزرگان با پادشاه در دورة ساسانیان (از خیزش ساسانیان تا پادشاهی قباد یکم)

شهرام جلیلیان

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 203-227

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.103407.1109

چکیده
  در دورة ساسانیان چندین خاندان کوچک و بزرگ در گسترة ایران پراکنده بودند که ازآن‌همه، هفت خاندان کارن، سورن، اسپاهبذ، مهران، اسپندیاذ، زیک و خود دودة ساسانی نژاده‌تر و نیرومندتر از دیگران بودند. هموندان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل آماری رفتارشناسی قبایل عرب ساکن حجاز در مقابل دعوت پیامبر اسلام(ص)
تحلیل آماری رفتارشناسی قبایل عرب ساکن حجاز در مقابل دعوت پیامبر اسلام(ص)

اعظم مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ مصطفی پیرمرادیان

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 229-245

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.104233.1136

چکیده
  با ظهور اسلام در شبه‌جزیرﮤ عربستان ساختار غیرمتمرکز و توسعه‌نیاﻓﺘﮥ آن دچار لغزش شد. نظام اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن که بر قبیله مبتنی بود، برای اداﻣﮥ حیات و بقای خود واکنش نشان داد. در این میان برخی ...  بیشتر