مقاله پژوهشی
بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحولات شهر یاسوج (1342تا1357ش/1963تا1978م)
2. بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحولات شهر یاسوج (1342تا1357ش/1963تا1978م)

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ احمد بوستانی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.103542.1117

چکیده
  شهر یاسوج با نیم قرن ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ تاریخی نموﻧﮥ مهمی برای مطالعه و بررسی تحولات پرشتاب اجتماعی و حیات شهری در ایران جدید است و رویکردهای تاریخ‌نگاری محلی فرصت و امکان شناخت ابعاد مختلف حیات و تحولات این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش ارامنه در گمرک بوشهر در دورﮤ قاجار براساس اسناد این دوره (1210تا1332ق/1795تا1914م)
3. بررسی نقش ارامنه در گمرک بوشهر در دورﮤ قاجار براساس اسناد این دوره (1210تا1332ق/1795تا1914م)

بدرالسادات علی زاده مقدم؛ ظهراب هاشمی پور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 19-37

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.107710.1272

چکیده
  ارامنه از اقلیت‌های تأثیرگذار در حیات اقتصادی و تجاری ایران در دوره‌های مختلف به شمار می‌آیند. در این میان، بنادر خلیج‌فارس و به‌ویژه بندر بوشهر و گمرگ آن ازجمله عرصه‌هایی بود که ارامنه در دورﮤ قاجار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پژوهش تاریخی مولفه‌های گفتمان یهودی
4. پژوهش تاریخی مولفه‌های گفتمان یهودی

داود رنجبران

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.76315.0

چکیده
  روش روایتگری مستشرقان از تاریخ پیامبر اسلام، از قواعد و ضوابط نانوشته و پذیرفته‌شده‌ای ﺗﺄثیر پذیرفته و با اثرپذیری از تفسیر برخی مستشرقان یهودی شکل گرفته و به مرور زمان، به گفتمانی حاکم تبدیل شده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارگزاری امور خارجه در کردستان در آغاز سدﮤ بیستم میلادی/چهاردهم قمری
5. کارگزاری امور خارجه در کردستان در آغاز سدﮤ بیستم میلادی/چهاردهم قمری

عباس زارعی مهرورز

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.105976.1204

چکیده
  کارگزاری‌های وزارت خارجه به‌منظور مقابله با گسترش نفوذ قدرت‌های بزرگ، در شهرهای استراتژیک تأسیس شدند. اوایل سدۀ بیستم میلادی/چهاردهم قمری، آخرین سال‌های فعالیت کارگزاری در سراسر کشور به شمار می‌رود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نحوﮤ گسترش طب نوین در جاﻣﻌﮥ عصر قاجار براساس نظرﻳﮥ پخش
6. بررسی نحوﮤ گسترش طب نوین در جاﻣﻌﮥ عصر قاجار براساس نظرﻳﮥ پخش

ولی اله قهرمانی اصل؛ ناصر صدقی؛ میر اسد اله صالحی پناهی؛ شهرزاد ساسان پور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 79-97

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.104627.1150

چکیده
  نظرﻳﮥ پخش ازجمله نظریه‌هایی است که موفق شده است علت‌های گسترش بیشترِ انقلاب‌های سیاسی، اجتماعی، کشاورزی و فناوری را براساس مؤلفه‌های خویش توضیح دهد. در ایران این نظریه بیشتر در حوﺿﮥ نحوﮤ تأثیرگذاری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ﺗﺄملی بر نقش سپهسالاران در تضعیف و سقوط حکومت سامانیان
7. ﺗﺄملی بر نقش سپهسالاران در تضعیف و سقوط حکومت سامانیان

جعفر نوری

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 99-113

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.111814.1464

چکیده
  منصب سپهسالار عالی‌ترین مقام نظامی حکومت سامانیان و درواقع، فرمانده لشکریان سامانی بود. در دورﮤ نخست حکومت سامانیان که دوران اقتدار امیران سامانی بود، یعنی از زمان امیر اسماعیل تا زمان امیر نصر (279تا331ق/893تا942م)، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل عملکرد دولت مرکزی و حاکمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخ‌عبیدالله شمزینی (1297و1298ق/1880و1881م)
8. تحلیل عملکرد دولت مرکزی و حاکمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخ‌عبیدالله شمزینی (1297و1298ق/1880و1881م)

اسدالله زاغیان؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سهیلا ترابی فارسانی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 115-133

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.108832.1320

چکیده
  شورش شیخ‌عبیدالله شمزینی، به‌مثابه یکی از بحران‌های مهم سیاسی‌اجتماعی دورﮤ قاجار، از زوایای گوناگون شایان تأمل است. این شورش در سطح عالی‌ترین مقام‌های حکومت ایران واکنش‌هایی در پی داشت. عمر شورش ...  بیشتر