مقاله پژوهشی
تیمورتاش و بحرین 1306 تا 1312ش/1927 تا 1934م
2. تیمورتاش و بحرین 1306 تا 1312ش/1927 تا 1934م

محمدامیر شیخ نوری؛ ابوذر خسروی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 1-22

چکیده
  بررسی تلاش‌های سیاسی دولتمردان ایران، در اثبات حاکمیت ایران بر بحرین از نمونه‌های بارز اثبات وجود شخصیت‌هایی است که از جان و مال خود، در راه اعتلای این سرزمین گذشتند. تیمورتاش از رجال سیاسی ایران عصر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کمیجیان و نقش آن‌ها در تحولات سیاسی ماوراءالنهر
3. کمیجیان و نقش آن‌ها در تحولات سیاسی ماوراءالنهر

محسن رحمتی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 23-38

چکیده
  کوه‌نشینان کمیجی در ناحیه کوهستانیِ اطرافِ سرچشمه جیحون، پیرامون ختلان و چغانیان می‌زیستند. آنان از بازماندگان اقوام ایرانی، در آن منطقه بودند که به علت مقاومت در برابر نفوذ اسلام، در قرون نخستین هجری، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1210 تا ۱۳۴۴ق/1۷۹۶ تا ۱۹۲۵م)
4. نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1210 تا ۱۳۴۴ق/1۷۹۶ تا ۱۹۲۵م)

علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ سمیه بختیاری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 39-54

چکیده
  از اوایل دورهء قاجار سیاحان بسیاری متوجه قلمرو بختیاری شدند. آنان توانستند اطلاعات بی­نظیری درباره زندگی کوچ‌نشینی ایل، چگونگی ازدواج، بیماری‌های بومی، لباس مردان و زنان و جنبه­های دیگر زندگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان‌خان جابری (985 تا 1135ق)
5. نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان‌خان جابری (985 تا 1135ق)

علی اکبر جعفری؛ سید حسین رئیس السادات؛ سمیه سادات سجادی جزی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 55-68

چکیده
  تشکیل دولت‌های متعدد در تاریخ ایران اسلامی و دوام حاکمیت آن‌ها، به عوامل مختلفی بستگی داشته که تشکیلات اداری و دیوانسالاری، مهم‌ترین آن‌ها بوده است. در این تشکیلات، ایرانیان و خاندان‌های معتبر و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ریشه‌یابی دلایل اصلاحات اقتصادی نصربن‌سیار در خراسان و علل ناکامی اصلاحات او
6. ریشه‌یابی دلایل اصلاحات اقتصادی نصربن‌سیار در خراسان و علل ناکامی اصلاحات او

ذکرالله محمدی؛ محمد محمدپور

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 69-82

چکیده
  در اواخر حاکمیت امویان، منطقۀ خراسان شاهد بروز قیام‌های مخالفان، علیه حکومت اموی بود. مخالفان از ظرفیت نارضایتی‌های مردم خراسان که نشأت‌گرفته از سیاست‌های اقتصادی حکمرانان عرب خراسان بود استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبت میان قانون، حقوق، حدود و آزادی از منظر میرزااسمعیل دُرْدی اصفهانی
7. نسبت میان قانون، حقوق، حدود و آزادی از منظر میرزااسمعیل دُرْدی اصفهانی

قباد منصوربخت؛ مهدی فرجی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 83-104

چکیده
  پس از تبعاتسنگین جنگ­های ایران و روس، اندیشه­ و عمل اصلاحات و نوسازی از بدنه دیوانسالاری حکومت قاجار آغاز شد. در کنار آن، با آشنایی ایرانیان با تمدن جدید غرب و مقایسه وضع ایران با ممالک پیشرفته اروپایی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل نظام حکومتی محمود و مسعود غزنوی (387 تا 432ق/997 تا 1041م) در آثار ادبی‌تاریخی براساس نظریة لیکرت
8. تحلیل نظام حکومتی محمود و مسعود غزنوی (387 تا 432ق/997 تا 1041م) در آثار ادبی‌تاریخی براساس نظریة لیکرت

بهزاد اویسی؛ بتول رستمی؛ سیاوش یاری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 105-124

چکیده
  نظام‌های حکومتی ایران در دورة بعد از اسلام، بازتولید نظام سیاسی ایران قبل از اسلام بود که در فر­آیند سیاسی چندصدساله و هم‌زمان با اسلامی‌شدن جامعه ایرانی و کسب استقلال تدریجی از خلافت صورت پذیرفت. ...  بیشتر