مقاله پژوهشی
حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت
1. حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، صفحه 1-24

چکیده
  سقوط دولت ایلخانان، ایران را وارد دوره­ای از بی ثباتی و پراکندگی سیاسی نمود. در پی مرگ ابوسعید ایلخان در سال 736 ه‍.ق. نیروهای متعدّدی به رقابت بر سر کسب قدرت و تصاحب میراث ایلخانان پرداختند. در نتیجه، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاریخی و ارزیابی جریان ادبی اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفویه تا ظهور قاجار)
2. بررسی تاریخی و ارزیابی جریان ادبی اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفویه تا ظهور قاجار)

مرتضی دهقان نژاد؛ لقمان دهقان نیری؛ سید احمد عقیلی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، صفحه 25-44

چکیده
  جریان ادبی ایران تا اواخر عصر صفوی (نیمه اول قرن دوازدهم ه.ق.) متکی بر سبک هندی (یا اصفهانی ) بود. دیدگاههای مختلف و گاه متناقضی نسبت به این سبک از اواسط قرن دوازدهم(اواخرعصرصفویه) تا عصر حاضر وجود دارد. گروهی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان)
3. حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان)

علی محمد ولوی؛ لیلا نجفیان رضوی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، صفحه 45-62

چکیده
  چالش میان علویان و عباسیان در تحولات قرن دوم هجری موضوع شناخته شده ای است، اما یکی از مهمترین نمادهای این چالش در جریان مقابله منصور و محمد بن عبدالله؛ یعنی ابعاد مختلف دستگیری حسنیان در زندان هاشمیه، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فناوری معرق‌های گچی تخمه گذاری در تزیینات معماری دوره صفویه
4. فناوری معرق‌های گچی تخمه گذاری در تزیینات معماری دوره صفویه

احمد صالحی کاخکی؛ سید محمدامین امامی؛ حسام اصلانی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، صفحه 63-80

چکیده
  محور بنیـادین این پژوهش بر یافته‌های به دست آمده از مطالعات میدانی و بررسی‌های آزمایشگاهی است. این بررسی‌ها به منظور شبیه سازی نمونه های مطالعه شده است. لذا بخش عمده ای از مطالب ارایه شده، جزییاتی است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه‌ها
5. بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه‌ها

سید محسن قائم مقامی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، صفحه 81-92

چکیده
  کتیبه‌ها از جمله مهمترین اسناد تاریخی هستند که در بررسیهای تاریخی بخصوص تاریخ باستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. زیرا با مطالعه آنها نه تنها می‌توان بلاواسطه و مستقیم به بسیاری از نکات برجسته و زوایای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اهمیت و جایگاه تبلیغات پارسی در جنگهای ایران و یونان
6. اهمیت و جایگاه تبلیغات پارسی در جنگهای ایران و یونان

علی اصغر میرزایی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، صفحه 93-114

چکیده
  سلسله جنگ‌های ایران و یونان و عناصر و عوامل مؤثر در کشورگشایی هخامنشیان، مورد توجه زیادی قرار گرفته، اما آنچه در این میان تا حدودی نادیده گرفته شده، تبلیغات از سوی دو رقیب است. سنگ نوشته‌های شاهان هخامنشی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منصب ناظر بیوتات در دوره صفویه (از شاه عباس اول تا سقوط صفویه)
7. منصب ناظر بیوتات در دوره صفویه (از شاه عباس اول تا سقوط صفویه)

محمدامین نژدنجفیان؛ محمدرضا مهدی عباس اباد

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، صفحه 115-134

چکیده
  ناظر بیوتات، از جملـه مناصب ابداعی صفویان است. این منصب را در تقسیم بندی دیوانسالاری آن دوره می‌توان جزو مناصب درباری و تشکیلات سلطنتی به شمار آورد، که البته مانند سایر مناصب دوره‌ صفوی دارای کارکردهای ...  بیشتر