مقاله پژوهشی
تقابل جریان‌های فکری جهان اسلام مبتنی ‌بر گونه‌شناسی ردیههای کلامی الفهرست ندیم
2. تقابل جریان‌های فکری جهان اسلام مبتنی ‌بر گونه‌شناسی ردیههای کلامی الفهرست ندیم

سعید طاوسی مسرور؛ مهدیه پاکروان؛ زهرا سالاریان

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-39

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.130786.2260

چکیده
  مناظرات و مباحث فکری، از مدارس نخبگانی گرفته تا سطح عرصۀ سیاسی، همواره بخش مهمی از جریان‌های فکری جامعه بوده است. بخشی از بازتاب این مباحث، از کتاب‌ها و رسائل هر دوره درخور درک و دریافت است. ردیه‌نویسی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأویل نوینی از روابط سیاسی آقامحمدخان قاجار و زمان‌شاه درانی
3. تأویل نوینی از روابط سیاسی آقامحمدخان قاجار و زمان‌شاه درانی

یعقوب خزائی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.130823.2261

چکیده
  دربارۀ روابط سیاسی آقامحمدخان قاجار و زمان‌شاه درانی، تاکنون نظرهای متفاوت و متعارضی ابراز شده است؛ به طوری که پژوهشگران افغانستان معاصر، زمان‌شاه را پادشاهی مستقل با قلمرویی فراتر از قلمرو حقیقی‌اش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیگیری سِیری تاریخی از تعامل تا تقابل؛ امویان با امام‌سجاد(ع)
4. پیگیری سِیری تاریخی از تعامل تا تقابل؛ امویان با امام‌سجاد(ع)

عباس میرزایی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.128506.2190

چکیده
  بررسی سیاست‌های امویان پس از ماجرای قیام امام‌حسین(ع) با امام‌سجاد(ع)، از موضوعات مهم در فهم تحولات سیاسی و اجتماعی شیعه در نیمۀ دوم سدۀ نخست قمری است؛ چون این موضوع نشان‌دهندۀ فعالیت‌های جامعۀ شیعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قزلباشان ایناللو و قمه‌زنی در شهر چادگان
5. قزلباشان ایناللو و قمه‌زنی در شهر چادگان

نوراله عبداللهی؛ محمدعلی رنجبر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.131205.2268

چکیده
  ایناللوها ازجمله قبایل ترک‌نژادند که در حکومت ممالیک شام نقش ویژه‌ای داشتند. پس از پیوستن این گروه به صفویان، با نام قزلباشان شاملو، یکی از آنها حاکم منطقۀ چادگان شد. اولاد او تا دورۀ پهلوی، در مقام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مناسبات پارسیان هند و کمپانی هند شرقی (1010تا1275ق/1601تا1858م)
6. مناسبات پارسیان هند و کمپانی هند شرقی (1010تا1275ق/1601تا1858م)

ژاله تاج الدینی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 85-101

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.130891.2270

چکیده
  در آغاز قرن هفدهم میلادی/یازده قمری، ورود انگلستان در پوشش کمپانی هند شرقی به هندوستان، به دستیابی این کشور به منابع مالی افسانه‌ای در شبه‌قاره منجر شد. با حضور انگلیس در هند، جامعۀ زردشتیان این کشور، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی گاهنگاری فرترکه‌ها با توجه به کاوش‌های استروناخ در تل‌تخت پاسارگاد
7. واکاوی گاهنگاری فرترکه‌ها با توجه به کاوش‌های استروناخ در تل‌تخت پاسارگاد

فضل الله براقی؛ سیدصاحب برزین؛ محمد توکلیان

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 103-119

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.132170.2306

چکیده
  مجموعة پاسارگاد مرکز مهمی در ایالت پارس است که کوروش دوم آن را بنا کرده است؛ حتی کمی از اهمیت این مکان با روی کار آمدنِ داریوش کاسته نشد. احترام هخامنشیان و حتی سلوکیان باعث شد تا حاکمان محلی پارس پس از ...  بیشتر