مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر اصلاحات ارضی 1341تا1357ش/1962تا1978م بر جمعیت شهری؛ نمونه‌‌پژوهی ایلام
بررسی تأثیر اصلاحات ارضی 1341تا1357ش/1962تا1978م بر جمعیت شهری؛ نمونه‌‌پژوهی ایلام

مریم قلیجی؛ مرتضی نورائی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.124481.2049

چکیده
  از سال 1341تا1357ش با برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی متنوعی، سیاست‌های اصلاحی دولت در روستاها به طور مستمر افزایش یافت. اجرای اصلاحات ارضی در سال 1341ش، ازجمله این برنامه‌ها بود که تغییراتی در ساختار مالکیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اعتبارسنجی فتوح‌البلدان با ﺗﺄکید بر منابع مالیه‌نگاریِ بلاذری
اعتبارسنجی فتوح‌البلدان با ﺗﺄکید بر منابع مالیه‌نگاریِ بلاذری

حسین عزیزی؛ فرشته بوسعیدی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.123755.2017

چکیده
  کتاب فتوح‌البلدان، تنها منبع فتوح‌نگاری است که در کنار ذکر فتوح اراضی، به مسائل و روایت‌های فقهی و تاریخی مالی سرزمین‌های فتح‌شده نیز توجه تام کرده است. بلاذری روایت‌های مالی را به «شیوه اِسنادی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی تأثیر دستگاه تبلیغاتی سلطان محمود بر تاریخنگاری غزنویان
بررسی تحلیلی تأثیر دستگاه تبلیغاتی سلطان محمود بر تاریخنگاری غزنویان

محسن مرسلپور

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.127029.2142

چکیده
  منابع تاریخی دورۀ غزنویان، منطبق با رویکرد سلطان محمود غزنوی، مبنی‌بر بزرگ‌شماری آل سبکتگین نگارش یافته‌اند. دستگاه تبلیغاتی غزنویان برپایۀ نگارش آثار تاریخی و ادبی، از دورۀ سلطان محمود پدید آمد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأسیس سازمان زنان بوشهر؛ مطالعهپژوهی: فعالیتهای اجتماعیفرهنگی مراکز رفاه خانواده (1345تا1357ش/1966تا1978م)
تأسیس سازمان زنان بوشهر؛ مطالعهپژوهی: فعالیتهای اجتماعیفرهنگی مراکز رفاه خانواده (1345تا1357ش/1966تا1978م)

پروانه شاهرخ مقدم؛ حبیب اله سعیدی نیا؛ الهام ملک زاده

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.127467.2152

چکیده
  سازمان زنان ایران در سال 1345ش/1966م تشکیل شد. هدف نهایی و رسالت این سازمان، افزایش‌دادن آگاهی‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی زنان ایران بود. این سازمان حدود چهارصد شعبه در سراسر ایران داشت. شعبۀ بوشهر سازمان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
یک امپراتورِ ناشناخته در نقشبرجستة شاپور یکم ساسانی: تنگ‌چوگان؛ بیشاپور 3
یک امپراتورِ ناشناخته در نقشبرجستة شاپور یکم ساسانی: تنگ‌چوگان؛ بیشاپور 3

سیدصاحب برزین؛ محمد توکلیان

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.127541.2155

چکیده
  پژوهشگرهای خارجی و داخلی تاکنون پژوهش‌های ژرف و بررسی‌های موشکافانه‌ای دربارۀ نقوش برجستۀ ساسانی انجام داده‌اند. این پژوهش‌ها که به‌طور مداوم از آغاز قرن بیستم میلادی شروع شد و تا عصر حاضر ادامه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارخانۀ نساجی اعتمادیه بوشهر از تأسیس تا انحلال (1315تا1388ش/1936تا2009م)
کارخانۀ نساجی اعتمادیه بوشهر از تأسیس تا انحلال (1315تا1388ش/1936تا2009م)

حمید اسدپور

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.126392.2116

چکیده
  تاریخ اقتصادی و صنعتی بوشهر یکی از ابعاد ناگفته و ناگشودۀ این دیار است. تاریخ اقتصادی بوشهر فرازوفرودهای بسیاری دارد. در دوران جدید که اقتصاد استان به سوی وضعیتی نوین و مدرن سوق یافته است، این فرازوفرودها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی روابط ایوبیان (حک 567تا658ق/1173تا1260) و صوفیه
بررسی روابط ایوبیان (حک 567تا658ق/1173تا1260) و صوفیه

عباسعلی محبی فر

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 111-125

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.126421.2120

چکیده
  در دورۀ ایوبیان (حک 567تا658ق/1173تا1260م)، وجود فرقه‌ها و مذهب‌های مختلف از چالش‌های مهم پیش روی آنها بود؛ به گونه‌ای که این دولت را مجبور کرد در قبال آنها سیاست‌های متفاوتی در پیش بگیرد. در این میان، از مهم‌ترین ...  بیشتر