مقاله پژوهشی
نگاهی تاریخی بر دیوان ظهیرالدین فاریابی (اتابکان آذربایجان و مشروعیت حاکمیت)
2. نگاهی تاریخی بر دیوان ظهیرالدین فاریابی (اتابکان آذربایجان و مشروعیت حاکمیت)

محمدرضا پیری

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.22083

چکیده
  دربار سلجوقیان که تجربه‌های دیوانی ازجمله تشکیلات شاعر درباری را از غزنویان به ارث برده بود، در اوج قدرت این سلسله به محل مناسبی برای رشد و نیز استفاده از این روند برای تبلیغ مقاصد سیاسی حاکمیت تبدیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی اندیشه سیاسی – مذهبی ملاحسین واعظ کاشفی (910-820ق.)
3. واکاوی اندیشه سیاسی – مذهبی ملاحسین واعظ کاشفی (910-820ق.)

علی امینی زاده؛ محمد علی رنجبر

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.22084

چکیده
  ملا حسین واعظ کاشفی (910-820ق.) ، یکی از بر جسته ترین نمایندگان جریان های فکری – فرهنگی سده نهم هجری است.او در زمینه های مختلفی همچون تعامل دین و سیاست، آثار با اهمیتی پدید آورده است. آنچه بر اهمیت واکاوی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مسئولیت یزید در واﻗﻌﮥ کربلا و شهادت امام‌حسین(ع)
4. مسئولیت یزید در واﻗﻌﮥ کربلا و شهادت امام‌حسین(ع)

عبدالرحیم قنوات؛ مصطفی گوهری فخرآباد

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 33-49

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76163

چکیده
  موضوع دخالت‌کردن یا دخالت‌نکردن یزید در شهادت امام‌حسین(ع) و پدیدآوردن واﻗﻌﮥ کربلا از همان آغاز، محل اختلاف بود. تبرئه‌جستن یزید از قتل امام(ع) به این اختلاف دامن زد و در طول زمان، بر شدت آن افزوده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زمینه‌ها و دلایل به کارگماری و برکناری عماربن‌یاسر از فرمانروایی کوفه
5. زمینه‌ها و دلایل به کارگماری و برکناری عماربن‌یاسر از فرمانروایی کوفه

مریم سعیدیان جزی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 51-71

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76530

چکیده
  این پژوهش در پی فهم زمینه‌ها و علت‌های مؤثر در انتخاب امیران کوفه و همچنین برکناری آنها در دوران خلافت عمربن‌خطاب است. برای انجام این پژوهش فرمانروایی یکی از امیران مشهور کوفه، یعنی عماربن‌یاسر، بررسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل تاریخی بنیاد شهرها با رویکرد به شهرهای ایران و میانرودان
6. بررسی عوامل تاریخی بنیاد شهرها با رویکرد به شهرهای ایران و میانرودان

حمید کاویانی پویا

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 73-90

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.22087

چکیده
  در بررسی این نکته که جوامع چه زمانی به شهرنشینی و مدنیت متمایل شدند و چه عواملی باعث این رخداد شد، مکاتب مختلف تاریخی و جغرافیایی هرکدام به یکی از عوامل مهم در پیدایش و ساختار شهرهای باستانی ﺗﺄکید کرده‌اند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پژوهشی بر تزیینات معماری دورﮤ غزنوی
7. پژوهشی بر تزیینات معماری دورﮤ غزنوی

احمد صالحی کاخکی؛ بهاره تقوی نژاد

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.22088

چکیده
  وجود بناهای تاریخی غزنویان در مناطقی مانند غزنه، لشکری‌بازار و بلخ که برخی به شکل نیمه‌مخروبه باقی مانده است یا نام آنها در منابع تاریخی و ادبی معتبر درج شده است، همگی نشان‌دهندﮤعظمت این تمدن، به‌ویژه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فراز و فرودهای ترخانیان در عصر تیموری
8. بررسی فراز و فرودهای ترخانیان در عصر تیموری

فاطمه رستمی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 119-138

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76325

چکیده
  اصطلاح ترخان یکی از واژگانی است که در منابع تاریخ میاﻧﮥ ایران به‌کرار دیده می‌شود. در سده‌های نخستین اسلامی، این لفظ نوعی امتیاز برای گروه خاصی به شمار می‌رفت. در دورﮤ تیموریان نیز با دو عنوان ترخانیان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأملی بر تاریخ و آثار فرهنگی هپتالیان در ایرانِ عصر ساسانی
9. تأملی بر تاریخ و آثار فرهنگی هپتالیان در ایرانِ عصر ساسانی

میثم لباف خانیکی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 139-161

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.22090

چکیده
  گستردگی قلمرو ساسانیان گذشته از ثروت و قدرتی که برای شاهنشاهان ساسانی به ارمغان می‌آورد، در زﻣﻴﻨﮥ حفظ یکپارچگی ایران مشکلاتی را باعث می‌شد. نواحی شرقی ایران که با پایتخت و مرکز حکومت فاصله داشت، بیشتر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیامدهای صلح راندیا؛ تهاجم ترایان و جانشینان او به ارمنستان
10. پیامدهای صلح راندیا؛ تهاجم ترایان و جانشینان او به ارمنستان

پرویز حسین طلائی؛ محمد ملکی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 163-176

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76500

چکیده
  با هم‌مرزشدن ایران و روم در زمان مهرداد دوم اشکانی (124تا87پ.م)، رویارویی‌های پیوﺳﺘﮥ دو قدرت بزرگ برای دستیابی به مناطق مهم مرزی، به‌ویژه ارمنستان، آغاز شد. در سال 63میلادی، این رویارویی‌ها به انعقاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه
11. نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه

محسن شانه ا ی؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 177-194

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.22092

چکیده
  شورش‌های اعتراض‌آمیز که واکنشی به اوضاع نامطلوب حاکم بر جامعه محسوب می‌شوند، علت‌های مختلفی دارند که بازشناسی آنها رهیافتی به زندگی اجتماعی مردم و بازیابی تاریخ اجتماعی است. بررسی شورش‌های دوره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
صنایع عمدﮤ نیشابور در سده‌های 3تا6ق/9تا12م برپاﻳﮥ داده‌های باستان‌شناختی و منابع مکتوب
12. صنایع عمدﮤ نیشابور در سده‌های 3تا6ق/9تا12م برپاﻳﮥ داده‌های باستان‌شناختی و منابع مکتوب

حمیدرضا ثنائی؛ عبدالرحیم قنوات

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 195-217

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76529

چکیده
  در سده‌های سوم تا ششم قمری/نهم تا دوازدهم میلادی، صنایع نیشابور هم‌پاﻳﮥ کشاورزی و تجارت آن رونق بسزایی داشت. برای آگاهی از شمار، کیفیت و دگرگونی این صنایع باید از دو دسته آثار بهره برد: منابع مکتوب و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی تأثیر پیوند ایلخانان و دربار مرکزی مغول در مسئله جانشینی
13. بررسی تحلیلی تأثیر پیوند ایلخانان و دربار مرکزی مغول در مسئله جانشینی

شکوفه حسن پور؛ فیض الله بوشاسب گوشه

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 219-236

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.83569

چکیده
  پس از تصمیم قوریلتای دربار مرکزی مغول و اعزام هلاکو به غرب، حکومت ایلخانی در ایران طی فرایندی تاریخی و تابع تحولات دربار مرکزی و اقدامات نظامی و سیاسی هلاکوخان شکل گرفت. هدف لشکرکشی هلاکو به غرب، تثبیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل دیرپایی دوران حکومت غوریان
14. عوامل دیرپایی دوران حکومت غوریان

هوشنگ خسروبیگی؛ جمشید نوروزی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 237-252

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.75973

چکیده
  قدرت سیاسی غوریان با دوران حکمرانی خاندان شنسبانیه شناخته شده است. این خاندان دست‌کم از سال 401تا612ق/1011تا1215م حکومت کردند و پس‌ازآن نیز برای سال‌های طولانی، بازماندگان آنها در شبه‌قارﮤ هند حکومت کردند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی رویارویی‌‌های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930تا1038ق/1523تا1629م)
15. واکاوی رویارویی‌‌های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930تا1038ق/1523تا1629م)

جهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت فرد

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 253-276

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76438

چکیده
  قفقاز از بُعد مذهبی منطقه‌ای حائز اهمیت است که در طول تاریخ، گذرگاه اقوام و جایگاه ادیان و فرق مختلف بوده است. این منطقه از زمان‌های بسیار دور، با ایران پیوندهای مذهبی و تاریخی داشته است. با ظهور دین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رشد مناسبات اربابی و تأثیر آن بر زندگی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکید بر ایالت‌های شمالی ایران)
16. رشد مناسبات اربابی و تأثیر آن بر زندگی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکید بر ایالت‌های شمالی ایران)

زهرا نادی؛ محسن بهشتی سرشت؛ ذکرالله محمدی؛ باقرعلی عادلفر

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 277-292

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.83592

چکیده
  در قرن نوزدهم میلادی/سیزدهم قمری، توسعۀ اقتصاد بین‌المللی و رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران، حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را تاحدودی از تحولات غرب و نظام جهانی متأثر کرد. وابستگی به نیازهای بازار ...  بیشتر