نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین،ایران

3 دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی.قزوین.ایران

چکیده

اگرچه پس از قیام 15 خرداد 1342، در میان برخی نیروهای خارج از کشور جبهه ملی - همچون ابوالحسن بنی‌صدر - گرایش های جمهوری‌خواهانه شکل گرفته که آن نیز وامدار گرایش هایی در جبهه ملی اول تحت هدایت دکتر حسین فاطمی بود؛ و البته در میان نیروهای داخلی نیز افرادی چون داریوش فروهر آن را پذیرا بودند؛ با این حال گفتمان غالب جبهه ملی چهارم از هنگام تاسیس در سال ۱۳۵۶ تا چند ماه پایانی حکومت پهلوی «مشروطه‌خواهی و حمایت از قانون اساسی» بوده و در ماه‌های پایانی منتهی به انقلاب این گفتمان به سوی جمهوری‌خواهی و براندازی حرکت کرد.

برای شناخت چگونگی روند این امر به تفسیر بی واسطه بیانیه‌ها، سخنان رهبران و مقالات نشریه ارگان جبهه با روش تحلیل گفتمان متنی پرداختیم. در این روش به کشف پارامترهای مربوط به گفتمان های قانون گرایی ، انقلابی گری، براندازی، جمهوری خواهی، مشروطه خواهی و...مبادرت شده است.

بر اساس آنچه مشاهده گردید این تحول گفتمانی جبهه ملی به تدریج صورت گرفته و جبهه ملی از آبان ماه 1357 با بیانیه ۳ ماده ای پاریس از یک اپوزیسیون درون حکومتی به گروه مخالف اساس نظام تبدیل می‌شود. با این حال برخی تضادها نیز در این دوران در گفتمان جبهه ملی قابل مشاهده بوده که بیشتر می توان آنها را از مصلحت‌های سیاسی و حزبی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The transformation of the political discourse of the Fourth National Front from constitutionalism to republicanism

نویسندگان [English]

  • Mohammadhosein Ayoubian 1
  • Hojjat Fallah Tootkar 2
  • Abdorrafi rahimi 3

1 PHD student in history of Imam Khomeini International University

2 Associate Professor. Department of History, Faculty of Literature and Humanities. Imam Khomeini International University.Qazvin.Iran

3 Associate Professer. Department of history. faculty of Literature and Humanities. Imam Khomeini International University.Qazvin.Iran

چکیده [English]

Although, after the uprising of June 6th 1963 republican tendencies, influenced by The First National Front Of Iran under the leadership of Dr.Hossein Fatemi, were seen among some members of The National Front Of Iran - such as Abolhasan Banisadr and Dariush Forouhar- the dominant discourse of the Pahlavi regime was "constitutionalism and support for the constitution"; and in the final months leading up to the 1979 Revolution, this discourse moved toward republicanism and Overthrow.

To understand this process, we directly interpreted the statements, the speeches of the leaders and the articles of the publication of The National Front organisation by the means of textual discourse analysis. In this method, The parameters related to the discourse of legalism, revolution, Overthrow, republicanism, constitutionalism, etc, have been explored.

Based on what was observed, this change in this discourse of The National Front Of Iran took place gradually, and The National Front Of Iran evolved from an intra-governmental opposition to a group opposed to the establishment of the regime, with three-point declaration in Paris in November 1978.

However,some contradictions can be seen in the discourse of The National Front Of Iran during this period, which is mostly due to political and partisan interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National front
  • Islamic Revolution
  • Reforms
  • Overthrow. Discourse