نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حسین آبادیان عضو هیئت علمی
آمنه ابراهیمی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبایی-تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران اسلامی بر اساس داستانهای عامیانه است با محوریت نقش زن.
علیرضا ابطحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
پیمان ابوالبشری تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه نیشابور
مهدی ابوالحسنی تاریخ معاصر ایران آموزش و پرورش استان اصفهان
محمدرضا ابویی مهریزی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه اهل بیت
فرج الله احمدی تاریخ جهان دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تاریخ
نزهت احمدی دانشگاه اصفهان
محمدامیر احمدزاده استادیار تاریخ فرهنگی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
عباس احمدوند تاریخ اسلام دانشگاه شهید بهشتی
سیاوش یاری ایلام- بلوار مدرس- مدرس 16- کوچه امید- بن بست آرامش
فیروز آزادی تاریخ اسلام دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کمالوند .مدرس موظف.عضو گروه تاریخ
حمید اسدپور تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ/دانشکده ادبیات/دانشگاه خلیج فارس
محمودرضا اسفندیار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، مجتمع یادگار امام (ره).
مهران اسماعیلی تاریخ اسلام گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی. دانشکده الهیات و ادیان. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.
محمدجعفر اشکواری تاریخ اسلام گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
بهزاد اصغری اناری تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه تهران بزرگراه کردستان خ 64 پژوهشگاه علوم انسانی
شکوه السادات اعرابی هاشمی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد، ایران
احسان افکنده تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی/ تاریخ ایران باستان
علیرضا آقاحسینی
جعفر آقازاده تاریخ معاصر ایران اردبیل. خیابان دانشگاه. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مرتضی اکبری تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران ایلام محله فرهنگیان- خ مهدیه - خ جام جم- کوچه یکم
علی احمد الیاسی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ اسلام رئیس گروه تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه
علی الله جانی تاریخ معاصر ایران کارشناس اسناد در مرکز اسناد و موزه وزارت نفت، تهران، ایران
حسن الهیاری تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ اسلام بوشهر . خ دانشگاه . دانشگاه خلیج فارس. دانشکده ادبیات و علوم انسانی . گروه تاریخ
فریدون الهیاری گروه تاریخ، دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، ایران
محمدتقی ایمان پور تاریخ ایران باستان کروه تاریخ؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛
حیدر امیری تاریخ معاصر ایران داشگاه فرهنگیان بوشهر
آرمیندخت امین تاریخ اسلام ، شمال آفریقا، مصر و شام و جغرافیای تاریخی و سیاسی (ژئوپلیتیک) جهان اسلام
صالح امین پور تاریخ معاصر ایران دانشگاه پیام نور استان کردستان.
الهام امینی کاشانی تاریخ اسلام عضو هیات علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی، گروه مطالعات غرب جهان اسلام/شمال افریقا و اندلس، عصر عباسی
امیر آهنگران تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ اسلام عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
طاهر بابایی تاریخ اسلام تاریخ عثمانی
مسعود بیات تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشگاه زنجان
احمد بادکوبه
محمدرضا بارانی تاریخ اسلام تهران ده ونک دانشگاه الزهرا گروه تاریخ
احمد بازماندگان خمیری تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم، ایران
انسیه باقری تاریخ اسلام عضو هیات علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی، گروه مطالعات غرب جهان اسلام/ شمال آفریقا، آندلس
علی بحرانی پور تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ اسلام دانشیار تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز/ تیموریان و ایلخانان
شهلا بختیاری تاریخ اسلام تهران - ونک- میدان شیخ بهایی- دانشگاه الزهزا- دانشکده ادبیات - گروه تاریخ
موسی الرضا بخشی استاد تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه
محمود براتی خوانساری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان
رضا بیگدلو تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران گروه پژوهشی جغرافیای سیاسی، پژوهشکده جغرافیای انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران.
روح الله بهرامی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
محسن بهرام نژاد تاریخ اسلام هیئت علمی
فیض الله بوشاسب گوشه گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
غلامعلی پاشازاده تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه تاریخ
حمیدرضا پاشازانوس تاریخ ایران باستان گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد پیری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
صالح پرگاری دانشگاه خوارزمی
مصطفی پیرمرادیان دانشگاه اصفهان
رسول پروان تاریخ معاصر ایران عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه شهید باهنر کرمان/ تخصص تاریخ فرش و هنر اسلامی و رنگ
حمیدرضا پیغمبری دانشگاه خلیج فارس-بوشهر
عباس پناهی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ اسلام گروه تاریخ و تمدن،پژوهشکده گیلان شناسی ،دانشگاه گیلان،رشت،ایران.
فرهاد پوریانژاد تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ و جامعه شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
غفار پوربختیار تاریخ معاصر ایران استادیار گروه تاریخ ،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر،ایران
نصراله پورمحمدی املشی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
سهیلا ترابی فارسانی 'گروه تاریخ، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران.
صفورا ترک لادانی اصفهان.سپاهان شهر تعاون 4 کارون شرقی پ 36
علی اکبر تشکری دانشگاه یزد
هدیه تقوی تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه تاریخ
سیده لیلا تقوی سنگدهی تاریخ اسلام گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان/تاریخ نگاری/تاریخ اسلام در مصر و شام تا پایان ممالیک/تاریخ مغرب و اندلس تا قرن نهم/تاریخ
بهاره تقوی نژاد تاریخ اسلام گروه صنایع دستی، دانشگاه هنز اصفهان
حمیدرضا ثنائی تاریخ اسلام استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
جهانبخش ثواقب استاد تاریخ، دانشگاه لرستان، ایران
فاطمه جان احمدی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ناصر جدیدی گروه تاریخ،دانشکده علوم انسانی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
علی جعفری تاریخ معاصر ایران مدرس دانشگاه
علی اکبر جعفری تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشگاه اصفهان.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی.گروه تاریخ
فاطمه جعفرنیا تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور
علیرضا جلالی تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور- دانشکده الهیات و علوم اسلامی -گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و ادیان ومذاهب
شهرام جلیلیان اهواز دانشگاه شهید چمران، گروه تاریخ
پدرام جم گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
شهناز جنگجو هیئت علمی گروه آسیای صغیر و بالکان بنیاد دایره المعارف اسلامی/ قاجاریه و پهلوی، ترکیه
فاطمه جهان پور تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی جوان تاریخ معاصر ایران پژوهشکده تاریخ معاصر
محمد جوهرچی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه عضو علمی بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی
محمدعلی چلونگر تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد جعفر چمنکار تاریخ معاصر ایران ارومیه دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ
جواد چوپانیان تاریخ ایران باستان گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی یحیایی
زهرا حاتمی تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران/ تاریخ اجتماعی عصر قاجار و پهلوی
حمید حاجیان پور تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه بخش تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
زهرا حامدی تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران هیات علمی دانشگاه داراب/حوزه تاریخ معاصر بویژه اموزش ،زنان ، جنک جهانی اول ودوم
شهناز حجتی نجف ابادی تاریخ ایران باستان گروه ایرانشناسی و تاریخ، دانشکده ایرانشناسی و علوم انسانی،دانشگاه میبد، میبد، ایران
عطاءالله حسنی دانشگاه شهید بهشتی
توفیق حسینی تاریخ ایران باستان گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
سجاد حسینی تاریخ اسلام دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالفضل حسن آبادی تاریخ معاصر ایران مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی
حسین حسینیان مقدم تاریخ اسلام گروه تاریخ اسلام ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
اسماعیل حسن زاده
هدی حسین زاده تاریخ اسلام عضو هیئت علمی رسمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
غلامحسن حسین زاده شانه چی تاریخ اسلام گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
پرویز حسین طلایی تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ گروه تاریخ
جواد حقگو تاریخ معاصر ایران استادیار دانشکده اندیشه و معارف اسلامی دانشگاه تهران/گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی
شکرالله خاکرند تاریخ اسلام شیراز- فلکه ارم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز - بخش تاریخ
لیلا خان احمدی تاریخ اسلام بنیاد دائره المعارف اسلامی
قاسم خانجانی تاریخ اسلام گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد خداوردی تاج آبادی تاریخ معاصر ایران هیأت علمی گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم انسانی،دانشکاه آزاد اسلامی،سیرجان ، ایران
عبدالرسول خیراندیش دانشگاه شیراز
سهم الدین خزائی تاریخ ایران باستان استادیار تاریخ ایران باستان دانشگاه لرستان
شیرزاد خزائی تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ دانشگاه بیرجند/ مشروطیت و سلجوقیان
یعقوب خزائی تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدباقر خزائیلی دکترای تاریخ و مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
احمد خضری تهران ، خیابان استاد مطهری ، نبش خیابان شهید مفتح ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مجتبی خلیفه دانشگاه بیرجند
سمانه خلیلی فر تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه تاریخ صفویه/جغرافیای تاریخی
منصور داداش نژاد
سجاد دادفر تاریخ اسلام گروه تاریخ دانشگاه رازی کرمانشاه/تاریخ عراق معاصر
فرهاد دشتکی نیا تاریخ معاصر ایران هیئت علمی
ولی دین پرست تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه تبریز بلوار 29بهمن دانشگاه تبریز دانشکده حقوق و علوم اجتماعی گروه تاریخ
رضا دهقانی دانشگاه تبریز
مهدی دهقانی تاریخ اسلام دانشگاه جیرفت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
زهره دهقان پور تاریخ اسلام گروه ایرانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
مرتضی دهقان نژاد تاریخ معاصر ایران استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نظام علی دهنوی استادیار تاریخ، دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
اعظم ریاحی تاریخ معاصر ایران پژوهشگاه علوم انسانی/تاریخ دوره پهلوی اول
محمد حسن رازنهان تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی،ایران،تهران
عبدالمهدی رجائی دانشگاه اصفهان
جاسم ریحانی تاریخ اسلام دبیر- مدرس دانشگاه
عبدالرفیع رحیمی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
محسن رحمتی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ- دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه لرستان
فاطمه رستمی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان
آرزو رسولی ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
علی رسولی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه بوشهر- بهمنی- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تاریخ
رضا رضالو تاریخ ایران باستان دانشگاه محقق اردبیلی
علی رضائیان تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه ایران-یاسوج-دانشگاه یاسوج-دانشکده ادبیات وعلوم انسانی-گروه تاریخ
سید ابوالفضل رضوی
محمدحسین رفیعی تاریخ اسلام دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام از دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
محسن رنجبر تاریخ اسلام موسسه امام خمینی ره
محمدعلی رنجبر تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه شیراز - میدان ارم - پردیس ارم دانشگاه شیراز- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- بخش تاریخ
جمشید روستا تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
ابراهیم زارعی
عباس زارعی مهرورز تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ اسلام علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم اجتماعی، بوعلی سینا، همدان، ایران
عنایت الله یزدانی
حبیب زمانی محجوب تاریخ اسلام مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
زاگرس زند تاریخ ایران باستان 'گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حسن زندیه تاریخ معاصر ایران دانشگاه تهران دانشکده ادبیات گروه تاریخ
بهمن زینلی تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گزوه تاریخ
سیدمحمود سادات بیدگلی تاریخ معاصر ایران استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
علی سالاری شادی ارومیه,دانشکده ادبیات وعلوم انسانی؛گروه تاریخ
کشواد سیاهپور تاریخ اسلام کهگیلویه و بویراحمد-یاسوج-دانشگاه یاسوج-دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عبدالودود سپاهی تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ دانشگاه ولایت ایرانشهر/قاجار و پهلوی و تاریخ محلی سیستان
محمد سپهری تهران، نارمک، خیابان شهید محقق امین، شماره 107، واحد 10
مولود ستوده تاریخ معاصر ایران تاریخ محلی ، شناسایی اسناد تاریخی و آرشیوی ، تاریخ سیاسی اصفهان
ریحانه سجاد تاریخ اسلام استادیار
سیدمسعود سیدبنکدار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات ، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران
عباس سرافرازی دانشگاه فردوسی دانشکده ادبیات
مریم سعیدیان جزی تاریخ اسلام دانشیار گروه معارف اسلامی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران
حبیب اله سعیدی نیا تاریخ معاصر ایران بوشهر- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تاریخ
ابوطالب سلطانیان تاریخ معاصر ایران گروه ایرانشناسی- دانشکده ادبیات- دانشگاه گیلان رشت- ایران
مجتبی سلطنی احمدی تاریخ معاصر ایران پیام نور تهران
سعید سلیمانی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه پژوهشگر تاریخ سکه
مسلم سلیمانی یان تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه استادیارگروه تاریخ،دانشکده ادبیات،دانشگاه ایلام،ایلام، ایران
علیرضا سلیمان زاده تاریخ ایران باستان گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران.
اسماعیل سنگاری تاریخ ایران باستان گروه تاریخ و ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فرهاد سهامی تاریخ معاصر ایران
مظفر شاهدی تاریخ معاصر ایران دکتری تاریخ انقلاب اسلامی ؛ پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ معاصر
سید علاالدین شاهرخی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ دانشگاه لرستان
سید مسعود شاهمرادی تاریخ اسلام استاد یار گروه معارف اسلامی/ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مریم شیپری تاریخ جهان تاریخ ، دانشگده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، ایران
علی شجاعی اصفهانی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
سید حسن شجاعی دیوکلائی تاریخ معاصر ایران گروه تاربخ. انشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه مازندران. بابلسر. مازندران. ایران.
رضا شجری قاسم خیلی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
محبوبه شرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
امامعلی شعبانی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ دانشگاه مازندران
عادل شعبانی مقدم تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
شهاب شهیدانی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
محمد شورمیج تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
شیدا صابری تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ
مصطفی صادقی تاریخ اسلام عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مقصودعلی صادقی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشگاه تربیت مدرس
محمود صادقی علوی تاریخ اسلام گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مقصودعلی صادقی گندمانی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
احمد صالحی کاخکی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان
اکبر صبوری دانشگاه خوارزمی
رضا صحت منش تاریخ معاصر ایران تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
ناصر صدقی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشگاه تبریز
عبدالله صفرزایی تاریخ ایران باستان استادیار گروه تاریخ ولایت ایرانشهر
مهدی صلاح تاریخ معاصر ایران عضو هیات علمی گروه تاریخ وهمکار علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه سبستان وبلوچستان
سید محمد طاهری مقدم تاریخ معاصر ایران استادیار دانشگاه ایلام
سعید طاووسی مسرور تاریخ اسلام تاریخ تشیع-مباحثات کلامی-رجالی
علی محمد طرفداری تاریخ معاصر ایران عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
ساسان طهماسبی دانشگاه
توران طولابی تاریخ معاصر ایران استان لرستان، خرم آباد، کیلومتر 5 جاده تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه تاریخ
وحید عابدین پور جوشقانی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه مدرس دانشگاه
مریم عابدینی مغانکی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ اسلام استاد مدعو گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
باقرعلی عادل فر قزوین ، بلوارامام خمینی، دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،گروه تاریخ
مهدی عبادی تاریخ اسلام استادیار تاریخ و تمدن و تمدن ملل اسلامی. عثمانی و تشیع آذربایجان
جواد عباسی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ/ دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر عباسی اصفهان کوی اساتید دانشگاه اصفهان فجر 2 پلاک 317
محمد عباسی تاریخ اسلام دانشنامه جهان اسلام/هند و شرق شناسی
محمدجواد عبداللهی تاریخ معاصر ایران تاریخ معاصر/فلسفه تاریخ
حسین عزیزی تاریخ اسلام عضو هیئت علی گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان
محمدرضا عسکرانی تاریخ معاصر ایران استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
علیرضا عسکری چاوردی تاریخ ایران باستان باستان شناسی و تاریخ هنر ایران باستان( هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی) دانشگاه شیراز
کیومرث عظیمی تاریخ اسلام کرمانشاه، شهرستان جوانرود، بیرستان طالقانی
سیداحمد عقیلی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشیار وعضوهیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان وبلوچستان
علی علی بابایی درمنی تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران
جواد علیپور تاریخ معاصر ایران دانشگاه تبریز
کیومرث علی زاده تاریخ ایران باستان پژوهشگر میهمان- دانشگاه آزاد برلین
زینب علی زاده جورکویه تاریخ اسلام مدرس دانشگاه فرهنگیان مامور از آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان
ستار عودی
شهرام غلامی تاریخ معاصر ایران استادیار دانشگاه لرستان-تاریخ اقتصادی، کردشناسی
علی غلامی دهقی تاریخ اسلام گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ابوالحسن فیاض انوش تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشگاه اصفهان
یزدان فرخی دانشگاه پیام نور
یونس فرهمند تاریخ اسلام دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
اصغر فروغی ابری تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه عضو هیأت علمی، گروه تاریخ و ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
آرمان فروهی تاریخ اسلام گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
مهدی فیضی سخا تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه همدان، دره مرادبیک، کوچه شهیدان امیدی، گلستان ششم، شماره یک
احمد فضلی نژاد تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه شیراز.میدان ارم. دانشگاه شیراز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. بخش تاریخ. دکتر احمد فضلی نژاد
عبدالواحد قادری تاریخ اسلام پژوهشگر
محمودرضا قاسمی تاریخ اسلام گروه معارف دانشگاه علم و صنعت
سلمان قاسمیان تاریخ معاصر ایران هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
داود قاسم‌پور تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه پژوهشگر سازمان تبلیغات اسلامی/
مهرداد قدرت دیزجی تاریخ ایران باستان دانشیار گروه تارخ دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه
عباس قدیمی تبریز دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه تاریخ
عباس قدیمی قیداری تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ تبریز
حامد قرائتی تاریخ اسلام تاریخ و سیره امام علی (ع) مهدویت در اهل سنت صحابه و اعلام عصر نبوی(ص) محمد احمد سودانی تاریخ تشیع اسماعیلیه آقاخانی گفتمان مذهبی ایران در دوره قاجار
پریسا قربان نژاد تاریخ اسلام تهران- دانشگاه الزهرا دانشکده الهیات- گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
سید حسن قریشی کربن تاریخ معاصر ایران عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قم
یاسر قزوینی حائری تاریخ اسلام گروه تاریخ دانشگاه تهران
بهادر قیم تاریخ اسلام تاریخ-دانشکده ادبیات-دانشگاه شهیدچمران اهواز
عبدالرحیم قنوات مشهد- دانشگاه فردوسی- دانشکده الهیات- گروه تاریخ و تمدن اسلامی
ولی الله کاووسی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دائره المعارف بزرگ اسلامی
مسعود کثیری گروه تاریخ دانشگاه
علی اکبر کجباف تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان کشور ایران
رضا کردی تاریخ اسلام استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی زرند/تاریخ شمال افریقا
شایان کرمی تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ، دبیر، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، شهرستان ری، ایران
بهزاد کریمی تاریخ اسلام گروه ایران شناسی دانشگاه میبد/ تاریخ صفویه
علیرضا کریمی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ دانشگاه تبریز
حمید کرمی پور گروه تاریخ دانشگاه تهران
عباس کشاورز شکری تاریخ معاصر ایران دانشگاه شاهد
نجم الدین گیلانی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ ایران باستان گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عبدالله گلیان
عبدالله متولی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
عبدالکاظم مجتبی زاده تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
مصطفی مجد تاریخ معاصر ایران عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی
سعید محمدخانی تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ/دانشکده ادبیات/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران
سید اصغر محمودابادی
محمد محمودپور تاریخ اسلام گروه جغرافیا دانشنامه جهان اسلام
حسین میرجعفری
علی اصغر میرزایی تاریخ- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه اراک
محسن مرسلپور تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشگاه سیستان وبلوچستان
مهدی میرکیایی تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و زبان های خارجی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
حسین مسجدی دانشگاه پیام نور اصفهان
حسین مسعودنیا دانشگاه اصفهان
عبدالکریم مشایخی بنیاد بوشهرشناسی
محمدتقی مشکوریان تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ اسلام دانشگاه شیراز
مطلب مطلبی تاریخ معاصر ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی – پژوهشکده اسناد – گروه تحقیقات تاریخ معاصر
اسماعیل مطلوب‌کاری تاریخ ایران باستان پژوهشگر مستقل
حمید رضا مطهری تاریخ اسلام عضو هیأت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رضا معینی رودبالی تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران استادیار و عضو هیأت علمی گروه آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان/ تاریخ قاجار و پهلوی-سازمان ها
بهزاد معینی سام تاریخ ایران باستان گروه تاریخ، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
حسین مفتخری
علیرضا ملائی توانی تاریخ معاصر ایران عضو هیات علمی گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران. ایران
محمد ملکی تاریخ ایران باستان دانش آموخته دکتری، گره تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، ایران
الهام ملک زاده تاریخ معاصر ایران هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اصغر منتظرالقائم تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان
محمود مهمان نواز تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه صفویه، قاجار و تاریخ محلی ایلام
ابراهیم موسی پور بشلی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ اجتماعی دانشنامه جهان اسلام/تاریخ اجتماعی و تاریخ فرهنگیِ ایران و اسلام
جواد موسوی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه شیراز- دانشگاه شیراز- گروه تاریخ
محسن مومنی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ارومیه، ایران
فرشید نادری تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز
اکرم ناصری تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه، تاریخ معاصر ایران استان خراسان جنوبی-بیرجند-خیابان مدرس 37 پلاک 26
علی ناظمیان فرد تاریخ اسلام گروه تاریخ،دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، میدان آزادی، مشهد، ایران
جلیل نائبیان
لیلا نجفیان رضوی تاریخ اسلام استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد- تاریخ اسلام و تشیع تا قرن 5 هجری
نورالدین نعمتی تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه تهران- تهران- ایران.
جعفر نوری تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه اصفهان - سه راه ملک شهر خیابان کاوه - بعد از پمپ بنزین -کوی استقلال
مرتضی نورائی تاریخ معاصر ایران دانشگاه اصفهان، ایران
جمشید نوروزی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
عزت اله نوروزی تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه ایذه خیابان محمد رسول الله ص کوچه شهید ملک حسین نوروزی پلاک74
کورش هادیان
فریناز هوشیار دانشگاه آزاد نجف آباد
نفیسه واعظ شهرستانی تاریخ اسلام، تاریخ معاصر ایران استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا/از عصر ناصری تا پایان پهلوی دوم- ایلات و مدرن سازی
میکائیل وحیدی راد تاریخ معاصر ایران عضو هیت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی و مدیر داخلی مجله تاریخ ایران
ایرج ورفی نژاد تاریخ معاصر ایران استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدکریم یوسف جمالی استاد گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
شهرام یوسفی فر هیات علمی
هادی وکیلی دانشگاه فردوسی مشهد