بررسی رابطه مادها و پارس‌ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان
1. بررسی رابطه مادها و پارس‌ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان

محمدتقی ایمان پور؛ راضیه قصاب زاده

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 73-86

چکیده
  مادها و پارس‌ها دو گروه از مهاجران آریایی بسیار نزدیک به هم بودند که احتمالا در نیمه دوم هزاره‌ی دوم پیش از میلاد وارد فلات ایران شدند و در شرق کوه‌های زاگرس مستقر شدند. حضور اقوام مختلف در منطقه در این ...  بیشتر