نویسنده = زندیه، حسن
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل انتقادی گفتمان طریقت و شریعت پیرامون قصه ابومسلم‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

10.22108/jhr.2020.121795.1940

مسلم ناصری؛ حسن زندیه؛ سید علی اصغر سلطانی


2. بینش و روش در تاریخ نگری و تاریخ نگاری ابوالحسن غفاری کاشانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 95-108

علی احمد الیاسی؛ حسن زندیه