مقاله پژوهشی
مقاومت در برابر سیاست رفع حجاب دولت رضاشاه- مطالعه موردی: عدم همراهی قشر متوسط جدید آذربایجان
مقاومت در برابر سیاست رفع حجاب دولت رضاشاه- مطالعه موردی: عدم همراهی قشر متوسط جدید آذربایجان

جعفر قلی پور؛ غلامعلی پاشازاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

https://doi.org/10.22108/jhr.2022.134210.2379

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی مقاومت‌های شکل گرفته در برابر سیاست منع حجاب در دوره رضاشاه می‌پردازد و به صورت موردی نارضایتی و عدم همراهی قشر متوسط جدید شاغل در ایالت آذربایجان دوره رضاشاه پهلوی با را مطالعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اعتبارسنجی گزارش‌ کشتی گرفتن پیامبر(ص) با رکانه بن عبد یزید و معجزه حرکت درخت در منابع اسلامی
اعتبارسنجی گزارش‌ کشتی گرفتن پیامبر(ص) با رکانه بن عبد یزید و معجزه حرکت درخت در منابع اسلامی

سید مهدی لطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

https://doi.org/10.22108/jhr.2022.134074.2372

چکیده
  بر پایه گزارش ابن اسحاق(150-151ق) ، پیامبر(ص) به هدف دعوت فردی بنام رکانه بن عبدیزید به اسلام با وی کشتی گرفته و امر کرده‌اند تا درختی به سوی آنان آمده و بجای خویش برگردد. دو واقعه متوالی کشتی گرفتن و حرکت درخت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین و تحلیل سیر ارتباط علمی دانشمندان اصفهان و نیشابوراز سده سوم تا هفتم هجری با تاکید بر علم حدیث و قرائت
تبیین و تحلیل سیر ارتباط علمی دانشمندان اصفهان و نیشابوراز سده سوم تا هفتم هجری با تاکید بر علم حدیث و قرائت

مریم پروی نیان؛ اصغر منتظرالقائم؛ علی اکبر عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22108/jhr.2022.134360.2387

چکیده
  تعامل علمی در تمدن اسلامی زمینه بالندگی مراکز علمی و رشته‌های مختلف علوم را فراهم کرد. نیشابور به‌عنوان یکی از مراکز مهم علمی جهان اسلام به خصوص در زمینه دانش حدیث و با داشتن امتیازات ویژه در جذب عالمان ...  بیشتر