مقاله پژوهشی
نقش نامه سری پروکوپیوس درشکست حمله‌ی شاهپور دوم به سوریه در سال 359م.
نقش نامه سری پروکوپیوس درشکست حمله‌ی شاهپور دوم به سوریه در سال 359م.

احمد الحواط؛ محمدتقی ایمان پور؛ پدرام جم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.132428.2317

چکیده
  با روی کار آمدن شاهپور دوم ساسانی ( 379-309م) منازعات ساسانیان و رومی ها وارد مرحله جدیدی شد. سیاست شاهپور دوم در این دوره دستیابی به شهرهای ثروتمند سوریه بود. برای تحقق این هدف او سه بار در دهه 340 م. از طریق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحول گفتمان سیاسی جبهه ملی چهارم از مشروطه خواهی به جمهوری خواهی
تحول گفتمان سیاسی جبهه ملی چهارم از مشروطه خواهی به جمهوری خواهی

محمدحسین ایوبیان؛ حجت فلاح توتکار؛ عبدالرفیع رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.132375.2316

چکیده
  اگرچه پس از قیام 15 خرداد 1342، در میان برخی نیروهای خارج از کشور جبهه ملی - همچون ابوالحسن بنی‌صدر - گرایش های جمهوری‌خواهانه شکل گرفته که آن نیز وامدار گرایش هایی در جبهه ملی اول تحت هدایت دکتر حسین فاطمی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلِ اسطوره‌شناختی و روان‌شناختیِ برخی از اساطیر تواریخِ محلی؛ مطالعه موردی: متونِ تاریخنگاری محلیِ اصفهان، خراسان و ایالاتِ ساحلی خزر تا قرنِ 9 ﻫ. ق
تحلیلِ اسطوره‌شناختی و روان‌شناختیِ برخی از اساطیر تواریخِ محلی؛ مطالعه موردی: متونِ تاریخنگاری محلیِ اصفهان، خراسان و ایالاتِ ساحلی خزر تا قرنِ 9 ﻫ. ق

امیر آغایلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.132255.2311

چکیده
  چکیده: یکی از موضوعاتی که تقریباً در تمامیِ متونِ تاریخ محلیِ سنتی به چشم می خورد، برخی روایاتِ اساطیری است. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با اطلاق و کاربستِ مقولات و مفاهیمِ اسطوره‌شناختی و روان‌شناختی، ...  بیشتر