بررسی استقرارهای دهستان رستاق بر اساس اسناد مکتوب و داده‎های باستانشناسی
بررسی استقرارهای دهستان رستاق بر اساس اسناد مکتوب و داده‎های باستانشناسی

محمد ابراهیم زارعی؛ سید فضل اله میردهقان اشکذری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 49-62

چکیده
  دهستان رستاق یکی دهستان‎های تشکیل‎دهنده بخش مرکزی شهرستان اشکذر می‎باشد که مابین دو شهر یزد و میبد قرار گرفته و از روستاهای مختلفی تشکیل شده است. بر اساس متون محلی یزد قدیمی‎ترین استقراری که در ...  بیشتر