بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیتیابی حکومت حسن بن زید علوی (250تا270ق/865تا884م)
1. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیتیابی حکومت حسن بن زید علوی (250تا270ق/865تا884م)

آرمان فروهی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.123120.1983

چکیده
  در مناسبات حکومت‌ها با مردم، مشروعیت از بنیان‌های اساسی است. حکومت‌ها با توجه به مقتضیات مکانی‌زمانی و ویژگی‌های درون حاکمیتی خود، برای کسب مشروعیت، از مؤلفه‌های مختلف استفاده می‌کنند. هدف حکومت‌ها ...  بیشتر
کارکرد نهاد موزه ایران باستان در اندیشه دولت ـ ملت دوره پهلوی
2. کارکرد نهاد موزه ایران باستان در اندیشه دولت ـ ملت دوره پهلوی

رضا بیگدلو

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 99-117

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2019.116596.1697

چکیده
  تأسیس موزه در عصر جدید به عنوان نهادی چندوجهی و چند کارکردی، نشانگر تحولی بنیادین در نظام معرفتی انسان بود. زمینه شکل‌گیری این نهاد بر اساس زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خاصی استوار بود. ایجاد محلی ...  بیشتر
اقدامات فتحعلی‌شاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس روش‌های جاری در دورۀ اسلامی
3. اقدامات فتحعلی‌شاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس روش‌های جاری در دورۀ اسلامی

جعفر آقازاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.21394

چکیده
  مشروعیت، تبدیل قدرت عریان به اقتدار پذیرفته‌شده نزد افراد جامعه است. در هر جامعه‌ای، منابع مشروعیت با توجه به فرهنگ و سنن حاکم بر آن جامعه تعریف و توجیه می‌شود. در تاریخ ایران اغلب، نیروی نظامی طرف پیروز ...  بیشتر
نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ ساسانی
4. نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ ساسانی

حسین بادامچی؛ اسماعیل مطلوب‌کاری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 15-36

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.21106

چکیده
  دوره‌بندی تاریخ ساسانی (224 تا 651 م) از نکات مهم، در بررسی سیر تحول و دگردیسی این سلسلۀ مهم تاریخ ایران است. در این دوره‌بندی، به مبانی مشروعیت دولت ساسانی و جهان‌بینی مسلط در هر دوره از تاریخ آن توجه شده‌است. ...  بیشتر
زمینههای اجتماعی و جریانشناسی مشروعیتیابی نادر
5. زمینههای اجتماعی و جریانشناسی مشروعیتیابی نادر

عادل شعبانی مقدم؛ علی اکبر جعفری

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 33-52

چکیده
  سقوط اصفهان در سال 1135 ﻫ . ق/1722م زمینه‌ساز پایان عمر سیاسی صفویان شد. در این شرایط، افراد مختلفی تلاش کردند با فراهم نمودن زمینه‌های اجتماعی لازم، قدرت را به دست گیرند. این عده تلاش می‌کردند  ضمن بهره‎برداری ...  بیشتر
بحران مشروعیت در حکومت سربداران (736 تا 783ق/1336 تا 1381م)
6. بحران مشروعیت در حکومت سربداران (736 تا 783ق/1336 تا 1381م)

مدرس سعیدی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 125-142

چکیده
  در میان حکومت‌های پرشماری که پس از فروپاشی دولت ایلخانی، در گوشه و کنار ایران سر برآوردند دولت سربداران، از لحاظ خاستگاه اجتماعی و نیروهای حامی و گرایش‌های مذهبی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است. ...  بیشتر
پادشاهی سید احمدخان مرعشی صفوی و بحران مشروعیت صفویان
7. پادشاهی سید احمدخان مرعشی صفوی و بحران مشروعیت صفویان

علی اکبر جعفری

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-18

چکیده
  حملۀ غلزایی‌های قندهار به اصفهان و سقوط این شهر را باید پایان عمر سیاسی صفویان دانست؛ اگرچه تهماسب دوم توانست پس از اخراج غلزایی‌ها مدت کوتاهی حکومت نماید. در همین دوران اشغال اصفهان و حتی پس از آزاد ...  بیشتر
حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت
8. حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
  سقوط دولت ایلخانان، ایران را وارد دوره­ای از بی ثباتی و پراکندگی سیاسی نمود. در پی مرگ ابوسعید ایلخان در سال 736 ه‍.ق. نیروهای متعدّدی به رقابت بر سر کسب قدرت و تصاحب میراث ایلخانان پرداختند. در نتیجه، ...  بیشتر
بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه‌ها
9. بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه‌ها

سید محسن قائم مقامی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 81-92

چکیده
  کتیبه‌ها از جمله مهمترین اسناد تاریخی هستند که در بررسیهای تاریخی بخصوص تاریخ باستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. زیرا با مطالعه آنها نه تنها می‌توان بلاواسطه و مستقیم به بسیاری از نکات برجسته و زوایای ...  بیشتر
امیر تیمور و مسأله اُلوس جَغَتای؛ تکاپوی مشروعیت سیاسی و امنیت نظامی
10. امیر تیمور و مسأله اُلوس جَغَتای؛ تکاپوی مشروعیت سیاسی و امنیت نظامی

ابوالحسن فیاض انوش

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 65-80

چکیده
  ظهور امیر تیمور(ت: 736 ـ م: 807 ق) و گسترش حاکمیت سیاسی و نظامی وی بر ماوراءالنهر، در درجة نخست تحوّلی داخلی در قلمرو جغتاییان محسوب می­شد. از این رو، از همان ابتدا هرگونه آینده ای برای اقدامات امیر تیمور ...  بیشتر