حیات اجتماعیاقتصادی یهودیان بنادر و جزایر خلیجفارس در دورۀ صفویه
حیات اجتماعیاقتصادی یهودیان بنادر و جزایر خلیجفارس در دورۀ صفویه

احمد بازماندگان خمیری

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.130426.2251

چکیده
  خلیج‌فارس از دیرباز، به علت ویژگی مهاجرپذیری، سکونتگاه اقوام و گروه‌های بسیاری بوده است. در طول تاریخ، دریانوردی و تجارت باعث شده است بین جمعیت ساکن در آنجا نوعی تعامل و همکاری، فارغ از هرگونه گرایش ...  بیشتر
گفتمان تمامیت ارضی ایران در منابع تاریخنگاری دورۀ صفویه
گفتمان تمامیت ارضی ایران در منابع تاریخنگاری دورۀ صفویه

سیده فاطمه سهیلی؛ محمد حسن رازنهان؛ اسماعیل چنگیزی اردهایی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.130280.2246

چکیده
  حفظ تمامیت ارضی ازجمله آرمان‌های حیاتی هر حکومتی است. با روی کار آمدن خاندان صفویه در ایران، تمامیت ارضی کشور که تا پیش از آن مدعیان داخلی و خارجی به‌شدت آن را تهدید می‌کردند و در مخاطره بود، رنگ یکپارچگی ...  بیشتر
تحلیل فرازوفرود مناسبات سیاسی اتابکان لرکوچک و دولت صفویه بین سال‌های 907تا1006ق/1501تا1597م
تحلیل فرازوفرود مناسبات سیاسی اتابکان لرکوچک و دولت صفویه بین سال‌های 907تا1006ق/1501تا1597م

علی قاسمی؛ علی طاهری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.120362.1879

چکیده
  تاکنون جنبه‌هایی از مناسبات سیاسی دولت صفوی و حکومت‌های محلی ایران بررسی شده است؛ اما مناسبات حکومت صفوی و حکمرانان محلی مرزهای غربی ایران تا حد بسیاری نادیده گرفته شده است. بر این اساس، مقاﻟﮥ پیشرو ...  بیشتر
تکاپوهای سیاسینظامی خاندان بابان در کردستان ایران و پیامدهای آن (1105تا1193ق/1694تا1779م)
تکاپوهای سیاسینظامی خاندان بابان در کردستان ایران و پیامدهای آن (1105تا1193ق/1694تا1779م)

جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 65-91

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2019.113821.1569

چکیده
  مقارن سدﮤ دوازدهم قمری/هیجدهم میلادی، در تلاقی دو امپراتوری عثمانی و ایران، حکومت‌های محلی بابان و اردلان قرار گرفته بودند. برخلاف وابستگی سیاسی بنی‌اردلان به دولت مرکزی ایران، حکمرانان بابان مطیع ...  بیشتر
بررسی عوامل ناپایداری حضور نظامی روس‌ها در کرانه‌های جنوبی دریای خزر از اواخر صفویه تا اوایل قاجار (1077تا1211ق/1667تا1797م)
بررسی عوامل ناپایداری حضور نظامی روس‌ها در کرانه‌های جنوبی دریای خزر از اواخر صفویه تا اوایل قاجار (1077تا1211ق/1667تا1797م)

علی زارعی؛ عبدالله متولی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 111-126

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2019.114612.1603

چکیده
  جغرافیای دریای خزر و سواحل آن به علت موقعیت استراتژیک خود، از دیرباز در کانون توجه دشمنان این مرزوبوم و به‌خصوص همساﻳﮥ شمالی، یعنی روسیه بوده است. از اواخر عصر صفویه، هم‌زمان با ظهور پتر کبیر در روسیه، ...  بیشتر
روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دورﮤ شاه صفی تا سقوط صفویان (1039تا1135ق/1629تا1722م)
روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دورﮤ شاه صفی تا سقوط صفویان (1039تا1135ق/1629تا1722م)

حمید تقوی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی

دوره 10، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 25-39

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.100495.0

چکیده
  روابط بازرگانی صفویه با عثمانی‌ در سیاست‌های این دو دولت پس از معاهدﮤ ذهاب تا سقوط صفویان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. قدمت این روابط بسیار بیشتر از آن بود که با ملاحظه‌های ایدئولوژیک و دشمنی‌های ...  بیشتر
تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه
تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه

علی اکبر کجباف؛ مجتبی منصوریان؛ اصغر فروغی ابری

دوره 10، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 41-59

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.103865.1121

چکیده
  در طول قرن دهم قمری/شانزدهم میلادی، ازیک‌طرف جنگ‌های مکرر با عثمانی و ازبکان و ناآرامی‌های داخل کشور و ازطرف‌دیگر شیوع بیماری‌های واگیردار، به‌خصوص در اواخر قرن، از موانع مهم در رشد جمعیت بودند. ...  بیشتر
ازدواج‌های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت‌ها و پیامدها)
ازدواج‌های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت‌ها و پیامدها)

برومند سورنی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ باقرعلی عادل فر؛ محسن بهرام نژاد

دوره 10، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 125-145

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.105653.1184

چکیده
  ازدواج سیاسی در حکم پدیده‌ای اجتماعی‌سیاسی، همواره در تاریخ ایران یکی از راهکارهای مناسب برای کسب منافع و مشروعیت سیاسی، عواید اقتصادی، توﺳﻌﮥ ارضی و ترقی جایگاه اجتماعی بوده است. باوجود نقش و کارکرد ...  بیشتر
بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی
بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76329

چکیده
  از دورﮤ صفویه و مقارن با تحولات بین‌المللی، مجالی فراهم شد تا کشورهای اروپایی به گشایش مناسبات دیپلماتیک و پایدار با ایران اقدام کنند. دراین‌میان، روسیه در موقعیت گسترش ارضی و تحکیم اقتدار سیاسی و ...  بیشتر
نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه
نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه

محسن شانه ا ی؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 177-194

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.22092

چکیده
  شورش‌های اعتراض‌آمیز که واکنشی به اوضاع نامطلوب حاکم بر جامعه محسوب می‌شوند، علت‌های مختلفی دارند که بازشناسی آنها رهیافتی به زندگی اجتماعی مردم و بازیابی تاریخ اجتماعی است. بررسی شورش‌های دوره ...  بیشتر
واکاوی رویارویی‌‌های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930تا1038ق/1523تا1629م)
واکاوی رویارویی‌‌های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930تا1038ق/1523تا1629م)

جهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت فرد

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 253-276

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.76438

چکیده
  قفقاز از بُعد مذهبی منطقه‌ای حائز اهمیت است که در طول تاریخ، گذرگاه اقوام و جایگاه ادیان و فرق مختلف بوده است. این منطقه از زمان‌های بسیار دور، با ایران پیوندهای مذهبی و تاریخی داشته است. با ظهور دین ...  بیشتر
تحلیل زمینه‌های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه
تحلیل زمینه‌های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه

جهانبخش ثواقب؛ طاهره زکیئی

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.20894

چکیده
  مناسبات دولت صفویه با همسایه غربی خود، یعنی دولت عثمانی، از همان زمان شاه اسماعیل اول توأم با کشمکش و درگیری‌های نظامی بود. جنگ چالدران در سال 920 ق/1514م نقطه عطف این ستیزه‌ها بود که درگیری‌های درازمدت ...  بیشتر
اختلافات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه
اختلافات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه

سجاد حسینی

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.20897

چکیده
  آلبان‌ها و ارامنه و گرجی‌ها، سه قومیت عمده ساکن در قفقاز جنوبی، بعد از ظهور مسیحیت در زمره پیروان مسیح(ع) قرار گرفتند و به دنبال آن، به زودی کلیساهای آلبان و ارمنی و گرجی تأسیس شد. این سه کلیسا در عین قرابت ...  بیشتر
روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان
روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان

مظهر ادوای؛ بشرا دلریش

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.20898

چکیده
  الکای هورامان یا به نقل از منابع عصر صفوی «اُورمان»، از جمله حکومت‌های محلی ناشناختۀ تاریخ ایران است که سابقۀ تشکیل آن به سال 393 ق/1003 م باز می‌گردد. سلاطین هورامان در دوران اوج قدرت خود، نواحی بین ...  بیشتر
نقش شاملوها در تأسیس و تداوم دولت صفویه (984- 906ق.)
نقش شاملوها در تأسیس و تداوم دولت صفویه (984- 906ق.)

فروغ بازگیر؛ جهانبخش ثواقب

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 19-48

چکیده
  براساس آگاهی‌های تاریخی، شاملوها از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین طوایف قزلباش بودند که در تأسیس دولت صفویه نقش چشمگیری داشته و در روند حیات دولت صفوی نیز با تصدی مناصب و مقامات اداری، امور فرماندهی نظامی، ...  بیشتر
تعامل و تقابل تصوف و تشیع در عصر صفوی
تعامل و تقابل تصوف و تشیع در عصر صفوی

الهام نقیبی؛ علی اکبر تشکری

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1393

چکیده
  قرن هشتم ‌هجری‌قمری، سرآغازی بر آشتی تصوف با تشیّع امامیه به شمار می‌رفت. اما این روابط در آستانۀ تأسیس سلسله صفوی، به‌حدی گسترش یافت که مفاهیمی چون ولایت، در آمیزه‌ای از مضامین شیعی‌صوفی، زمینه ...  بیشتر
انگیزه‌ دولت‌های اروپایی از ارسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره صفویه
انگیزه‌ دولت‌های اروپایی از ارسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره صفویه

انسیه حسینی شریف؛ حمید حاجیان پور

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 67-88

چکیده
  تحولات دینی و اصلاحات مذهبی که در قرن 15م، در اکثر کشورهای اروپایی اتفاق افتاد، مانند خطر عثمانی که از مسائل مهم دنیای آن روز مسیحیت و اروپا بود و برخی عوامل دیگر، باعث شد تا دولت‌های اروپایی با همراهی ...  بیشتر
نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان‌خان جابری (985 تا 1135ق)
نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان‌خان جابری (985 تا 1135ق)

علی اکبر جعفری؛ سید حسین رئیس السادات؛ سمیه سادات سجادی جزی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 55-68

چکیده
  تشکیل دولت‌های متعدد در تاریخ ایران اسلامی و دوام حاکمیت آن‌ها، به عوامل مختلفی بستگی داشته که تشکیلات اداری و دیوانسالاری، مهم‌ترین آن‌ها بوده است. در این تشکیلات، ایرانیان و خاندان‌های معتبر و ...  بیشتر
نگرشی بر آسیب‌های اقتصادی ایران عصر صفوی
نگرشی بر آسیب‌های اقتصادی ایران عصر صفوی

علی اخضری؛ علی اکبر کجباف

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 35-48

چکیده
  صفویه با ایجاد حکومت مرکزی بسیار نیرومندی موفق به تغییرات زیادی در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و همین تغییرات، پایه و اساسی شد که بر مبنای آن، صفویه قدرت خود را استقرار و استمرار بخشد. اگر چه در ...  بیشتر
اهمیت دفترخانه‌ عصر صفوی و فرجام دفاتردیوانی (1135-907 هـ. ق. /1722-1502 م)
اهمیت دفترخانه‌ عصر صفوی و فرجام دفاتردیوانی (1135-907 هـ. ق. /1722-1502 م)

نصرالله پورمحمدی املشی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 43-56

چکیده
  تشکیلات عصر صفوی در عصر شاه اسماعیل همواره در حال جابه جایی ازنقطه ای به نقطه ای دیگر بود. در دوره شاه طهماسب علاوه بر تنظیم دفاتر دیوانی در محل مرکز قدرت سیاسی، دفتر خانه در کنار دربار حکومتی استقرار ...  بیشتر
بررسی روابط خارجی شروانشاهان دربندی (سلالة دوم 945 -780 هـ.ق/ 1538- 1378 م)
بررسی روابط خارجی شروانشاهان دربندی (سلالة دوم 945 -780 هـ.ق/ 1538- 1378 م)

محرم قلی زاده؛ کورش صالحی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 65-78

چکیده
  آغاز حکومت سلاله­ دوم شروانشاهان دربندی در شروان، با یورشهای تیموری هم زمان بود. شیخ ابراهیم دربندی (821-780ه.ق-1418-1378م)، بنیان گذار سلسله محلی مذکور و دو تن از جانشینان او توانستند با تنظیم روابط خارجی، ...  بیشتر
تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م
تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ کورش هادیان

دوره 3، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 29-58

چکیده
  این نوشتار به‌روش تاریخی و با تأکید بر نگاه جامعه‌شناسانه به تاریخ، در چارچوب نظری دو گفتمان هویت ایرانی و روابط نخبگان با حوزۀ قدرت سیاسی، تلاش می‌کند به تبیین و مقایسۀ جایگاه و کارکرد دولت‌مردان ...  بیشتر
روابط و مناسبات خاندان عربشاهیِ خوارزم با صفویان
روابط و مناسبات خاندان عربشاهیِ خوارزم با صفویان

محسن رحمتی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 89-112

چکیده
  هم زمان با تشکیل دولت شیعی مذهبِ صفوی در آغاز قرن دهم هجری، اوزبکانِ دشت قبچاق نیزصفحات شمالی قلمرو تیموریان در ماوراءالنهر و خوارزم را تصرف کرده، در هر دو منطقه، به ترتیب دو خاندان شیبانی و عربشاهی زمام ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی مضامین کتیبه‌های کاشیکاری‌ مدرسه چهارباغ اصفهان و باورهای عصر صفویه
مطالعه تطبیقی مضامین کتیبه‌های کاشیکاری‌ مدرسه چهارباغ اصفهان و باورهای عصر صفویه

قباد کیانمهر؛ بهاره تقوی نژاد

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 133-154

چکیده
  مدرسه چهارباغ اصفهان یکی از بناهای باشکوه اواخر عهد صفوی (1118- 1126 ﻫ.ق) است که در زمان شاه سلطان حسین صفوی (1105-1135 ﻫ.ق) در ضلع شرقی خیابان چهارباغ اصفهان احداث گردیده است. این مدرسه به همراه کاروانسـرا و بازارچه‌ای ...  بیشتر
بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه
بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه

علی اکبر کجباف؛ حسین میرجعفری؛ فریدون نوری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 109-126

چکیده
  والی‌نشین اردلان از جمله حکومت های محلی عصر صفوی بود که سابقۀ تشکیل آن به پس از صفویه باز می گشت. حکام این والی‌نشین، که بر قسمت هایی از مناطق کرد نشین غرب کشور حکم می راندند، به دلیل جایگاه خاص جغرافیایی ...  بیشتر