واکاوی گاهنگاری فرترکه‌ها با توجه به کاوش‌های استروناخ در تل‌تخت پاسارگاد
واکاوی گاهنگاری فرترکه‌ها با توجه به کاوش‌های استروناخ در تل‌تخت پاسارگاد

فضل الله براقی؛ سیدصاحب برزین؛ محمد توکلیان

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 103-119

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.132170.2306

چکیده
  مجموعة پاسارگاد مرکز مهمی در ایالت پارس است که کوروش دوم آن را بنا کرده است؛ حتی کمی از اهمیت این مکان با روی کار آمدنِ داریوش کاسته نشد. احترام هخامنشیان و حتی سلوکیان باعث شد تا حاکمان محلی پارس پس از ...  بیشتر
یک امپراتورِ ناشناخته در نقشبرجستة شاپور یکم ساسانی: تنگ‌چوگان؛ بیشاپور 3
یک امپراتورِ ناشناخته در نقشبرجستة شاپور یکم ساسانی: تنگ‌چوگان؛ بیشاپور 3

سیدصاحب برزین؛ محمد توکلیان

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.127541.2155

چکیده
  پژوهشگرهای خارجی و داخلی تاکنون پژوهش‌های ژرف و بررسی‌های موشکافانه‌ای دربارۀ نقوش برجستۀ ساسانی انجام داده‌اند. این پژوهش‌ها که به‌طور مداوم از آغاز قرن بیستم میلادی شروع شد و تا عصر حاضر ادامه ...  بیشتر