تحول گفتمان سیاسی جبهه ملی چهارم از مشروطه خواهی به جمهوری خواهی
تحول گفتمان سیاسی جبهه ملی چهارم از مشروطه خواهی به جمهوری خواهی

محمدحسین ایوبیان؛ حجت فلاح توتکار؛ عبدالرفیع رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.132375.2316

چکیده
  اگرچه پس از قیام 15 خرداد 1342، در میان برخی نیروهای خارج از کشور جبهه ملی - همچون ابوالحسن بنی‌صدر - گرایش های جمهوری‌خواهانه شکل گرفته که آن نیز وامدار گرایش هایی در جبهه ملی اول تحت هدایت دکتر حسین فاطمی ...  بیشتر