چرایی و چگونگی شکل گیری روابط میان پارسیان هند و زرتشتیان ایران (برپایۀ روایات داراب هرمزدیار)
چرایی و چگونگی شکل گیری روابط میان پارسیان هند و زرتشتیان ایران (برپایۀ روایات داراب هرمزدیار)

علی یزدانی راد؛ علی اکبر تشکری

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.127600.2158

چکیده
  ‌در حدود سال 880 ق/1476م با ورود نریمان هوشنگ، از پارسیان هند، به ایران و ملاقات او با دستوران تُرک‌آباد، میان پارسیان هند و زرتشتیان ایران رابطه‌ای ویژه پایه‌گذاری شد که قریب سیصدسال ادامه یافت. حاصل ...  بیشتر
مضمون تقابل خِرد و آز و جایگاه آن دراندیشۀ ایرانشهری
مضمون تقابل خِرد و آز و جایگاه آن دراندیشۀ ایرانشهری

علی یزدانی راد؛ عاطفه رنجبر جمال آبادی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 179-202

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.102738.1077

چکیده
  تقابل خِرد و آز از کهن‌ترین، بنیادی‌ترین و پایاترین مضامین ایرانی است که در شکل‌دادن به حیات فکری و دینی و نیز اندﻳﺸﮥ سیاسی ایرانیان باستان نقش بسیار مؤثری داشته است؛ اما متأسفانه کمتر به چشم آمده ...  بیشتر