در شیبِ کوه و ساحل دریاخاستگاه و تغییرات مفهومی اصطلاح سیف در جغرافیای تاریخی خلیج فارس
1. در شیبِ کوه و ساحل دریاخاستگاه و تغییرات مفهومی اصطلاح سیف در جغرافیای تاریخی خلیج فارس

علی رسولی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2016.16685

چکیده
  جغرافیای تاریخی سواحل خلیج فارس، با وجود پژوهش‌های صورت گرفته، هنوز جنبه‌های ناشناخته‌ای دارد که پژوهش در آن‌ها، به کسب آگاهی‌های تازه درباره تاریخ تعاملات فرهنگی و تمدنی این منطقه می‌انجامد؛ مانند ...  بیشتر
حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت
2. حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
  سقوط دولت ایلخانان، ایران را وارد دوره­ای از بی ثباتی و پراکندگی سیاسی نمود. در پی مرگ ابوسعید ایلخان در سال 736 ه‍.ق. نیروهای متعدّدی به رقابت بر سر کسب قدرت و تصاحب میراث ایلخانان پرداختند. در نتیجه، ...  بیشتر