مزارات بیلانکوه تبریز
مزارات بیلانکوه تبریز

حسین میرجعفری؛ مهدی بزاز دستفروش

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-22

چکیده
  بیلانکوه یا ولیانکوی از محلات تاریخی شهر تبریز است. اشتهار این محله به نام «بیلانکوه» را به وجود مدفن اکابر اولیاء و عرفای تبریز در آن منسوب می کنند. مزارات بیلانکوه همواره از اهمیت خاصی برخوردار ...  بیشتر
بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه
بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه

علی اکبر کجباف؛ حسین میرجعفری؛ فریدون نوری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 109-126

چکیده
  والی‌نشین اردلان از جمله حکومت های محلی عصر صفوی بود که سابقۀ تشکیل آن به پس از صفویه باز می گشت. حکام این والی‌نشین، که بر قسمت هایی از مناطق کرد نشین غرب کشور حکم می راندند، به دلیل جایگاه خاص جغرافیایی ...  بیشتر
نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان (بین سالهای898-905هـ. ق)
نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان (بین سالهای898-905هـ. ق)

حسین میرجعفری؛ اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر کجباف؛ محمد شورمیج

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  مقاله حاضر، به چند نکته مهم در زمینه تشکیل حکومت صفوی می‌پردازد. ابتدا علل ورود اسماعیل میرزای صفوی به گیلان و انتخاب این منطقه به عنوان پناهگاهی برای رهایی از دست آق قوینلوها بررسی می‌شود. سپس به سیاست ...  بیشتر
جایگاه و کارکرد خاندان دُنبُلی در تاریخ ایران صفویه تا قاجار
جایگاه و کارکرد خاندان دُنبُلی در تاریخ ایران صفویه تا قاجار

حسین میرجعفری؛ کورش هادیان

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1388، ، صفحه 1-18

چکیده
  از مهمترین مسائل تاریخ ایران، روابط حکومتهای محلی و ایلات و عشایر و خاندانهای مناطق مختلف کشور با دولت مرکزی است. آنچه در این نوشتار در نظر بوده، توصیف و تبیین جایگاه و کارکرد یکی از خاندانهای کرد ایرانی ...  بیشتر