بررسی تأثیرات اصلاحات ارضی 1357- 1341 ش/ 1978-1962م بر جمعیت شهری؛ مطالعه موردی ایلام
1. بررسی تأثیرات اصلاحات ارضی 1357- 1341 ش/ 1978-1962م بر جمعیت شهری؛ مطالعه موردی ایلام

مریم قلیجی؛ مرتضی نورائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.124481.2049

چکیده
  از سال 1341 تا 1357ه.ش، سیاست‌های اصلاحی دولت در روستاها از طریق برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی متنوعی به‌طور مستمر افزایش یافت. ازجمله اجرای اصلاحات ارضی در سال 1341 بود که تغییراتی در ساختار مالکیت اراضی ...  بیشتر
تحلیل و تبیین دامنه و رویکردهای مختلف در تاریخ شفاهی ‏
2. تحلیل و تبیین دامنه و رویکردهای مختلف در تاریخ شفاهی ‏

محسن کاظمی؛ مرتضی نورائی؛ رضا شعبانی صمغ‌آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.126066.2103

چکیده
  تاریخ شفاهی در ایران دوره شکوفایی کمی خود را طی می‌کند، این شکوفایی کم‌وبیش موازی با ‏مباحث نظری و روش‌شناسی نیست. این روند می‌تواند در آینده اعتبارمندی تاریخ شفاهی و جایگاه آن را ‏مورد تهدید قرار ...  بیشتر
بررسی مناسبات اجتماعی‌فرهنگی مهاجران لهستانی با ایرانیان؛ نمونه‌پژوهی شهر اصفهان (1321تا1324ش/1942تا1945م)
3. بررسی مناسبات اجتماعی‌فرهنگی مهاجران لهستانی با ایرانیان؛ نمونه‌پژوهی شهر اصفهان (1321تا1324ش/1942تا1945م)

معصومه گودرزی بروجردی؛ مرتضی نورائی؛ ابوالحسن فیاض انوش

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2018.104890.1156

چکیده
  در پی تهاجم آلمان و شوروی به لهستان، در جریان جنگ‌جهانی‌دوم، نیمی از خاک لهستان به اشغال اتحاد جماهیر شوروی در‌آمد و هزاران لهستانی به اردوگاه‌های کار در سیبری تبعید شدند؛ اما با ﺣﻤﻠﮥ غیر‌منتظرﮤ ...  بیشتر
بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحولات شهر یاسوج (1342تا1357ش/1963تا1978م)
4. بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحولات شهر یاسوج (1342تا1357ش/1963تا1978م)

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ احمد بوستانی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.103542.1117

چکیده
  شهر یاسوج با نیم قرن ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ تاریخی نموﻧﮥ مهمی برای مطالعه و بررسی تحولات پرشتاب اجتماعی و حیات شهری در ایران جدید است و رویکردهای تاریخ‌نگاری محلی فرصت و امکان شناخت ابعاد مختلف حیات و تحولات این ...  بیشتر
بررسی عملکرد بلدیه در دورﮤ پهلوی اول، نمونه ‌پژوهی شیراز
5. بررسی عملکرد بلدیه در دورﮤ پهلوی اول، نمونه ‌پژوهی شیراز

مهدی خدامی؛ مرتضی نورائی؛ اصغر فروغی ابری

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.100486

چکیده
  بلدیه آﻳﻴﻨﮥ تمام‌نمای آمال و خواست‌های محلی به شمار می‌رفت. ساﺑﻘﮥ شکل‌گیری بلدیه در ایران به دوران پیش از مشروطیت و عصر ناصری بازمی‌گشت. بااین‌حال، شکل‌گیری بلدﻳﮥ شیراز به‌صورت رسمی به سال ...  بیشتر
بررسی تحلیلی عملکرد نیروی امنیه فارس در مبارزه با قاچاق کالا در دورﮤ پهلوی اول (1304تا1320ش/1925تا1941م)
6. بررسی تحلیلی عملکرد نیروی امنیه فارس در مبارزه با قاچاق کالا در دورﮤ پهلوی اول (1304تا1320ش/1925تا1941م)

مهدی خدامی؛ مرتضی نورائی؛ اصغر فروغی ابری

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 39-59

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2017.100485.0

چکیده
  در این مقاله عملکرد امنیه، در نقش نیروی نگهبان نظم و امنیت در روستاها و راه‌ها و متصدی مبارزه با قاچاق، در روزگار پهلوی اول بررسی شده است. امنیه و نظمیه وظایف معینی، مانند برقراری نظم و امنیت در ﻣﻨﻂﻘﮥ ...  بیشتر
تنوع موضوعات در تاریخ‌نگاری محلی؛ دوره تحقیق قاجار (1344 – 1210ق / 1926 – 1796م)
7. تنوع موضوعات در تاریخ‌نگاری محلی؛ دوره تحقیق قاجار (1344 – 1210ق / 1926 – 1796م)

مرتضی نورائی؛ عبدالمهدی رجائی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 51-72

چکیده
  مورخین محلی به دلیل محدودیت حیطه جغرافیایی حوزة تحقیقات خود، فرصت بیشتری دارند که در جزئیات دقیق شده، با بررسی همه جانبة آن، تصویری شفاف‌تر از موضوع پژوهش خویش به دست دهند. از سوی دیگر زیستن در محیط جغرافیایی ...  بیشتر
مقایسه تحلیلی سنت شفاهی با تاریخ شفاهی
8. مقایسه تحلیلی سنت شفاهی با تاریخ شفاهی

مرتضی نورائی؛ لقمان دهقان نیری؛ مهدی ابوالحسن ترقی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 35-52

چکیده
  در سال‌های اخیر و به دنبال نگارش تاریخ‌های مبتنی بر داده‌های شفاهی، بسیاری خواسته یا ناخواسته سنت شفاهی و تاریخ شفاهی را با هم یکی انگاشته و در تعریف معنا و تبیین اصطلاح تاریخ شفاهی دچار سهوهایی بنیادی ...  بیشتر
حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت
9. حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
  سقوط دولت ایلخانان، ایران را وارد دوره­ای از بی ثباتی و پراکندگی سیاسی نمود. در پی مرگ ابوسعید ایلخان در سال 736 ه‍.ق. نیروهای متعدّدی به رقابت بر سر کسب قدرت و تصاحب میراث ایلخانان پرداختند. در نتیجه، ...  بیشتر
مهاجران روس و اسکان آنها در ایران اوایل قرن بیستم: مرحله دیگری از استعمار
10. مهاجران روس و اسکان آنها در ایران اوایل قرن بیستم: مرحله دیگری از استعمار

مرتضی نورائی؛ النا آندریوا

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 21-36

چکیده
  مقاله حاضر به تحلیل تاریخی چگونگی کلنی سازی روس ها در نواحی شمال شرقی ایران در اوایل قرن بیستم می‌پردازد. این اسکان ها در واقع در حصه روس ها بر مبنای معاهده 1907 به طور صلح آمیزی بین روس و انگلیس حل و فصل ...  بیشتر