اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2621
تعداد پذیرش 414

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 363
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 16 %