دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1397 
7. تبارشناسی طنز پارسی در ﭘﻬﻨﮥ تاریخ ایران پس از اسلام

صفحه 103-124

10.22108/jhr.2018.83561.0

ذبیح الله فتحی فتح؛ محمدحسین نیکدار اصل؛ اصغر میرفردی


8. ازدواج‌های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت‌ها و پیامدها)

صفحه 125-145

10.22108/jhr.2018.105653.1184

برومند سورنی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ باقرعلی عادل فر؛ محسن بهرام نژاد