دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1389 
2. تحلیل و نقش رقابت‌های حمدانی ـ بریدی در رشد و ارتقای آل‌بویه

صفحه 33-40

علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ عبدالرفیع رحیمی


4. اندیشۀ سیاسی حزب التحریر

صفحه 57-76

حسن حضرتی؛ عبدالواحد قادری


5. بیهقی و ماجرای کوری امیرمحمد غزنوی

صفحه 77-92

قاسم صحرائی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان