نویسنده = جدیدی، ناصر
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایلام

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-17

10.22108/jhr.2018.108652.1302

خدیجه نقی پورفر؛ ناصر جدیدی


2. روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دورﮤ شاه صفی تا سقوط صفویان (1039تا1135ق/1629تا1722م)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-39

10.22108/jhr.2018.100495.0

حمید تقوی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


5. نقش و جایگاه اقتصادی ساتراپ‌نشین‌های غربی ایران در شاهنشاهی هخامنشی (از 550 تا 330 پ. م)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 37-52

محمدکریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ علی اکبر شهابادی