نویسنده = فروغی ابری، اصغر
تعداد مقالات: 5
2. بررسی عملکرد بلدیه در دورﮤ پهلوی اول، نمونه ‌پژوهی شیراز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-23

10.22108/jhr.2017.100486

مهدی خدامی؛ مرتضی نورائی؛ اصغر فروغی ابری


3. تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-59

10.22108/jhr.2017.103865.1121

علی اکبر کجباف؛ مجتبی منصوریان؛ اصغر فروغی ابری


5. روش‌شناسی تاریخی تَنّوخی در تألیف کتاب نِشوار المُحاضره و اخبار المذاکره

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-14

اصغر محمودابادی؛ اصغر فروغی ابری؛ هیثم شیرکش