نویسنده = سنگاری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. پیشینۀ چنگ ساسانی و مقایسۀ آن در دیگر تمدن های خاور نزدیک باستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-75

10.22108/jhr.2019.114993.1627

کیوان حاجیان؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ اسماعیل سنگاری