نویسنده = نقی پورفر، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایلام

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-17

10.22108/jhr.2018.108652.1302

خدیجه نقی پورفر؛ ناصر جدیدی