نویسنده = قصاب زاده، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مادها و پارس‌ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 73-86

محمدتقی ایمان پور؛ راضیه قصاب زاده