نویسنده = عظیمی زواره، ندا
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی نحوﮤ «تقابل» جاﻣﻌﮥ ایرانی پس از هجوم مغول

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-120

10.22108/jhr.2017.104528.1145

ابوالحسن فیاض انوش؛ ندا عظیمی زواره؛ فریدون الهیاری