نویسنده = بوستانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحولات شهر یاسوج (1342تا1357ش/1963تا1978م)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-17

10.22108/jhr.2017.103542.1117

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ احمد بوستانی