نویسنده = حسن پور هفشجانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شکست ساسانیان در جنگ ذوقار با تکیه بر نظریه‌های جامعهشناسی جنگ

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 105-116

10.22108/jhr.2017.21698

مریم حسن پور هفشجانی؛ احمد کامرانی فر؛ سهیلا ترابی فارسانی