نویسنده = ایرج پور، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاریخ تصوف و تشیع صفوی در مثنوی بحرالاسرار

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-77

10.22108/jhr.2017.100483

مینا خادم الفقرا؛ عطا محمد رادمنش؛ مهدی تدین؛ محمد ابراهیم ایرج پور